Анализи

Управление в несигурно време

Настоящата икономическа криза принуди организациите бързо да преразгледат бизнеса и приоритетите си. Многото променливи в един кризисен период са предизвикателство за мениджърите и решенията им трябва да балансират между рискове и печалби в условията на нарастваща несигурност. С навременното предприемане на адекватни промени - финансови, операционни, ръководни и в областта на управление на риска, компаниите биха могли да подобрят управлението на паричните потоци и възможностите си за ефективно справяне с кризата.

1./ Приходи 
Ценообразуване, растеж, пазарни проучвания, осигуряване на приходите и оптимизация на персонала

2./ Разходи 
Намаляване на разходите, контрол на договорните отношения, данъчно планиране и оптимизация, анализ на процесите по намиране и наемане на подизпълнители / доставчици, дистрибуторска мрежа и разход за единица работна сила.

3./ Активи 
Генериране и запазване на паричната маса, счетоводство, съобразено с най-новите изисквания и международни стандарти, управление на рискa при управлението на паричните потоци, прогнозиране и структуриране на паричния поток, управление на капитала, използване на финансови съветници по преструктуриране на дълговете и използване на алтернативни методи на финансиране, продуктова стратегия и изпълнението й.

4./ Очаквания 
Управление на проблеми и кризисни ситуации, комуникация в условията на несигурна икономика, изработване на стратегия на сливания и придобивани и нейното осъществяване, планиране на бизнеса и разработване на сценарии за действия при различни конкретни ситуации.

5./ Основни положения 
Отчитане и управление на дейността на борда на директорите и оперативното ръководството, управление на риска, политика за запазване на талантите, възнаграждения и система за заплащане на труда, обвързани с постигнатите резултати, управление на риска от измами и периодични стопански прегледи. Извършване на необходимите корекции в тези области ще подпомогне организациите в процесите на оценяване и планиране. Със сигурност ще бъде основа за по-добро представяне на компаниите във времето, в което икономическата обстановка вече ще се е стабилизирала. Приспособявайки се сега, бизнесът има възможност да положи основите на нов растеж и конкурентни предимства за периода, когато икономиката ще се възроди.

Цялата информация и анализ : www.deloitte.bg