Анализи

Благоприятна инвестиционна обстановка, но и нерешени проблеми

Като цяло инвестиционната обстановка в България  е стабилна и благоприятна. Предимствата в страната са системата на валутен борд, която поддържа макроикономическата стабилност, търговските, политическите и финансовите преимущества от членството в ЕС, благоприятен данъчен режим и сравнително ниски ежедневни разходи, както и евтина работна ръка.Но ако страната не разреши някои от проблемите, които уронват имиджа й, някои чуждестранни инвеститори, може да вложат парите си другаде.

През следващите няколко години, икономическият ръст ще се забави до 4-5%, тъй като стандарта в България ще започне да се изравнява със страните от ЕС, както на ниво цени на стоки и услуги, така и на ниво на заплати.

Нивата на ниски заплата ще се запазят в следващите 4-5 години. По отношение на инфлацията страната се справя по-добре  в сравнение с Румъния. Тъй като предимството на ниските цени в известна степен се намалява от високия ценови ръст, България се нуждае от  структурни реформи.

Законодателството, което насърчава конкуренцията, ще помогне значително на производителността и ще влияе положително  на страната като привлекателно място за инвестиции. Пазарът на недвижими имоти достига своята „зрелост", което води до забавяне на неговоя растеж но и до нов тип инвестиции. Голям потенциал за бъдещо развитие имат също и енергийния и туристическия сектор.

Източник: Oxford Business Group