Информация за проекти

08.02.2013

Проект Design4children, с участието на екипа на БАПИОТ, навлезе в своето последно 6-месечие

Проект Design4children приключва през 2013 г. До този момент два от основните продукти – резултат от проекта са вече разработени, а третият и последен е във финален стадии.

Прочети повече >>
08.02.2013

Открита е за прием на проекти процедурата за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност” BG161PO003-2.3.02 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”

Микро, до средни ТЕКСТИЛНИ и ШИВАШКИ предприятия (освен микропредприятията, регистрирани в селски общини за обектите им такива общини) са допустими по тази процедура, тъй като тези икономически дейности са в допустимия сектор С „Преработваща промишленост”

Прочети повече >>
09.07.2012

От септември фирмите ще могат да наемат безработни младежи, без да правят допълнителни разходи за заплати, осигуровки и обурудване на новите работни места.

Тази възможност се дава по по новите схеми на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”

Прочети повече >>
17.04.2012

Стартира дейността на новия международен проект за енергийна ефективност - SESEC, в който БАПИОТ си партнира с представители на още 5 европейски държави.

Дейността на проекта е насочена към изработване на успешни програми и методи за енергийна ефективност, подобряване на практиките и състоянието на сектора.

Прочети повече >>
02.02.2012

Анализ на детските нужди и представяне на иновациите при производство на продукти за деца

БАПИОТ е един от седемте партньори по проекта сред 7 международни организации от Англия, Испания, Италия, Израел, Португалия и Холандия.

Прочети повече >>
31.01.2012

Стартират две нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за близо 70 млн. лева

Прочети повече >>
19.01.2012

Иновативни инструменти за развитие на дизайна - проект Design4Children

БАПИОТ е един от седемте партньори по проекта сред 7 международни организации от Англия, Испания, Италия, Израел, Португалия и Холандия.

Прочети повече >>
16.01.2012

Въвежда се 3-месечен срок за проверка по сигнали за нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС

С новите текстове се регламентира също завеждането на сигналите – включително анонимни и устни, в деловодната система на всяка структура.

Прочети повече >>
11.01.2012

Muotikaupanliito и Modin magazine промотират проекта D4C във Финландия

БАПИОТ е един от седемте партньори по проекта сред 7 международни организации от Англия, Испания, Италия, Израел, Португалия и Холандия.

Прочети повече >>
20.12.2011

150 млн. евро директно за бизнеса

Сумата е част от Оперативната програма „Конкурентоспособност“ и ще бъде пренасочена през следващата година от институционални бенефициенти и от изграждане на мрежа за консултантски услуги директно в помощ на бизнеса.

Прочети повече >>
стр. 2 от 9  
1 2 3 4 5 6 7 8 9