Информация за проекти

23.10.2007

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”

„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”

Прочети повече >>
04.09.2007

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 20

Прочети повече >>
30.08.2007

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 - “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата”

Област на интервенции 2.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията Операция 2.1.1 „Технологична модернизация в предприятията" Бюджет на схемата (публично съфинансиране) - 25 000 000 евро (48 895 750 лева), от бюджета на ОП за 20

Прочети повече >>
30.08.2007

ПРИОРИТЕТНА ОС 1- "Развитие на икономика базирана на знанието и иновационните дейности”

Област на интервенции 1.1. „Подкрепа за иновативни дейности в предприятията" Операция1.1.1. „Подкрепа за стартиращи иновативни предприятия" Бюджет на схемата (публично съфинансиране) - 4 000 000 евро (7 823 320 лева) от бюджета на ОП за 2007 г.

Прочети повече >>
30.08.2007

ПРИОРИТЕТНА ОС 4 - „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

Област на интервенции 4.1. „Развитие на предимствата на България като инвестиционна дестинация”

Прочети повече >>
30.08.2007

ПРИОРИТЕТНА ОС 5 - "Техническа помощ"

Продължителност на операцията - 2007 – 2015 Бюджет на схемата (публично съфинансиране) - 34 865 902 евро

Прочети повече >>
29.08.2007

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

1,214 млрд. евро има предвидени за България от социални фондове на Европейския съюз по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" до 2013 г.

Прочети повече >>
15.08.2007

Одобрени са първите три схеми за подкрепа на бизнеса по Оперативна програма „Конкурентоспособност”

София, 27 юли 2007 г. Одобрени са първите три схеми за подкрепа на бизнеса, както и критери ите за избор на проекти по тях, в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Това стана днес на заседание на Ком

Прочети повече >>
01.08.2007

Правителството одобри правила за допустимост на разходите по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Правителството одобри правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирани от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г. Те ще улеснят взаимоотношенията между всички участници в процес

Прочети повече >>
06.06.2007

Правителството утвърди реда за кандидатстване с проекти по 7-те оперативни програми на страната

Правителството утвърди изискванията за кандидатстване с проекти по 7-те оперативни програми "Транспорт", "Регионално развитие", "Околна среда", "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", "Развитие на човешките ресурси", "Административе

Прочети повече >>
стр. 7 от 9  
1 2 3 4 5 6 7 8 9