English Начало Контакти

Информация за пресата

Общото събрание на БАПИОТ се проведе на 10 декември 2005г

 

Общото събрание на БАПИОТ се проведе на 10 декември 2005г в гр. София в Интер Експо Център (бул. Цариградско шосе № 147). На събранието беше направен отчет от изминалия двумесечен период, бяха направени промени в устава. Бяха избрани нови членове на УС - г-н Бертрам Ролман - „Пирин-текс" - ЕООД, г-н Александър Антов - фирма „Вотан" ЕООД, г-жа Блага Йовова - „Крис" АД - Пазарджик, г-жа Антоанета Антонова - „Антоан Вил" ЕООД - Русе. Обсъдена беше бъдещата работа на асоциацията през 2006 г.