English Начало Контакти

Информация за пресата

БАПИОТ сътрудничи на Еуратекс в проучване на проблемите на МСП от региона

На 31 май и 01 юни БАПИОТ организира дискусии  с консултанти от Euratex, представители на държавната администрация, БАПИОТ и фирми от Югозападен район на България . Дискусиите бяха с цел европейско проучване по основните проблеми на малките и средни предприятия (МСП) в България и предложения за преодоляването им.

Срещите бяха организирани в рамките на мащабно проучване на сектор „Облекло и Текстил” в Европейския съюз, организирано от Еуратекс и ЕК и включващо всички 27 страни-членки.
Особено внимание в проучването за България бе отделено на Югозападния регион, който БАПИОТ включи в изследването.

Дискусиите бяха водени от Ориана Мазали и Франческо Пелизари, дългогодишни експерти в Еуратекс, които работят с БАПИОТ по следващ проект.

След периода на  криза и намалените производствени капацитети, когато се забелязва силен интерес към фирмите в страната, се оказва изключително трудно за българските компании от сектора  да отговорят на всички поръчки и да предоставят исканите количества продукти. Като основни проблеми за фирмите в сектора се откроиха липсата на подкрепа от българското правителство, проблемите по кандидатстване за фондовете с европейско финансиране, високите лихви по банковите кредити.

След България, европейските експерти продължиха срещите с фирми от Гърция, Словения и Македония. Резултатите от проучването ще бъдат предоставени за разглеждане и обсъждане в ЕК през 2012 г.

 

БАПИОТ благодари на Браншова организация за текстил и облекло за съдействието в организацията на дискусията в Благоевград.