Информация за пресата

Успешна 2005 година за българските текстил и облекло

Анализ: Българската индустрия за  облекло и текстил през 2005 година 
Резюме
През 2005 година българската индустрия произвеждаща облекло и текстил запази производството и износът от 2004 година, което на фона на либерализацията на международната търговия с облекло и текстил и покачването на разходите за производство може да се счита за значителен успех. 
На вътрешния пазар търсенето на облекло се е увеличило, както и делът на българските стоки в продажбите вътре в страната. Все повече производители на облекло се ориентират към продажба на собствен продукт, вместо работа на ишлеме, както и към налагане на собствена марка на българския пазар.
В производството на текстил и облекло са били заети през 2005 година средно 177 155 човека, което е около 28% от заетите в преработващата промишленост и 8% от заетите в страната. Работната заплата в сектора е нараснала значително – с 10%.
Целия анализ можете да прочетете в секцията "Новини и анализи".