English Начало Контакти

Събития

Специално посещение на представители на ЕУРАТЕКС в България / 16 - 17 септември 2010г.

По специална покана на БАПИОТ, представители на EURATEX взеха участие в официалното откриване 9-ия Международен професионален панаир на модата в България – BGate.Приветствено слово към посетители и изложители отправи г-н Франческо Марки, генерален директор на Европейската модна конфедерация, заедно с г-н Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, г-жа Валерия Жекова, председател на УС на БАПИОТ и г-н Хенинг Tвестен, ръководител на германското бюро за техническо сътрудничество в България (GTZ). Събитието бе последвано от пресконференция с участието на г-жа Валерия Жекова, г-н Франческо Марки и г-н Бертрам Ролман, член на управителния съвет на  БАПИОТ и EURATEX, където основна тема на дискусии бе бъдещето на българската текстилна индустрия.

В рамките на изложението BGate, EURATEX съвместно с GTZ, организира семинар за представителите на сектор текстил и облекло от страните в Западните Балкани т.н. Техническа група. В присъствието на България и Румъния, представители от Сърбия, Македония и Албания представиха SWOT анализ по отношение на отрасъла във всяка страна. Румъния представи стратегията на ЕС за Дунавския регион. Българската асоциация (БАПИОТ) описа икономическото състояние на сектора в страната и представи също детайлен SWOT анализ.

EURATEX информира за актуалното състояние на (а) REACH  - кандидати и анекс 14; (б) директива за безопасността на продуктите; (в) последни регламенти относно наименованията на текстилните продукти и текстилно етикетиране.

Предвидена бе организацията на нова специална среща на Техническата група от сектор облекло и текстил с цел разискване бъдещата стратегия на ЕС за Дунавския регион и възможни съвместни проекти за повишаване познанията и компетентността на асоциациите от страните в Западните Балкани и тяхната европейска интеграция.