English Начало Контакти

Събития

БАПИОТ е партньор на Еуратекс в изследване на проблемите на малките и средни предприятия от сектора

 

 В началото на юни БАПИОТ подготвя дискусия в Югозападния регион за изследване на проблемите и предложения за развитие на малките и средни предприятия от сектор „Облекло и Текстил”.

Европейската комисия (Генерална дирекция "Предприятия и промишленост") започна проучване на текущото състояние и бъдещите перспективи на сектора „Облекло и Текстил” в Европа. Целта е след оценка на състоянието на европейската индустрия, да се набележат перспективите за бъдещото развитие и да  се разработят ефективни мерки за подкрепа на предпритията. Проучването обхваща всички 27 страни-членки на Европейския съюз, като се съсредоточава главно върху конкретни региони и малките и средни предприятия (МСП), като главен компонент на индустрията.

Проучването ще предостави информация и насоки на националните,  регионални и европейски организации, социалните партньори и бизнеса, с какви мерки да се отговори на кризата и да се намалят социално-икономическите последици, особено в тези региони, които са силно зависими от индустрията „Облекло и Текстил”. Особено внимание на проучването се обръща на МСП в 5 избрани региони на ЕС. В България е избран Югозападния регион, който Еуратекс в партньорство с  БАПИОТ ще изследва.

За да се фокусира върху специфични проблеми и стратегиите за развитие на малките и средни предприятия,  БАПИОТ ще организира дискусия в първите дни на м. юни в Благоевград. Форумът ще даде възможност за обсъждане и идентифициране на проблемите в сектора, предложения как да се преодолеят тези проблеми и от каква конкретна помощ се нуждаят фирмите, за да се развиват.

БАПИОТ започна организация на събитието, като предоставя възможност всички желаещи фирми от Благоевград ирегиона да се евключат активно в дискусията.  Ще участват представители на изследователската организация от страна на Еуратекс, които ще проведат интервюта с участниците. Ще бъде осигурен превод и лек обяд.

БАПИОТ подготвя информация и  въпросниците в дискусията на събитието, които ще бъдат изпратени прдварително.