Анализи

Недостиг на кадри в текстилния сектор

Общият брой на заетите в производството на текстил и облекло възлиза на 110 000 души, което прави този сектор втори най-голям работодател след държавната администрация.

БАПИОТ работи в няколко посоки за преодоляване на недостига на човешки ресурси в сектора. Това са иницииране на промени в областта на трудовото право като облекчаване на процедурите при полагане на извънреден труд; промени в професионалното образование, облекчаване на процедурите за назначаване на бежанци, информира Радина Банкова, председател на УС на асоциацията.

Членовете на БАПИОТ продължават и подетата в края на миналата година инициатива за наемане на сирийски бежанци на работа в предприятия от бранша със съдействието на Агенцията за бежанците.