Анализи

ПОЛША – КОНКУРЕНТ, НО И ПЕРСПЕКТИВЕН ПАЗАР ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИ

 

НАШИТЕ КОНКУРЕНТИ

Деветдесетте години на нашия век се смятата за пикът на полската шивашка индустрия.  Големите полски шевни предприятия, много добре технологично оборудвани и с над 1000  работници са около 70 на брой. Основни индустриални центрове в Полша се смятат Варшава, Краков и Лодз.

В последните години изместването на поръчковите потоци към Китай, Русия, Украйна и други страни не наврежда особено на полските производители, защото големите клиенти от Германия и Европа се завръщат постепенно на полския производствен пазар. Причините за това са  доброто качество и високата производителност.

Полша се смята  за водеща страна, с най-голям експортен обем на облекла сред страните от Средна Европа. Статистиката показва, че 60% от произведените от нея облекла са за експорт, а останалите 40% от производството се реализират на вътрешния пазар. Полша изнася  най-много за Германия, Франция, Великобритания, САЩ. Продуктите, които се експортират  са мъжки костюми, ризи и  дамски блузи, палта, поли и панталони. Изделията се произвеждат от платове, внасяни от трети страни като Италия, Франция, Северна Кореа.

Предимствата, които предразполагат големи европейски купувачи да произвеждат в Полша  са най-общо следните:

Първо - в индустрията работят много опитни работници. Средно заплатата на полските шивачки е между 350 и 400 евро  чисто месечно възнаграждение. Цената на работната ръка в Полша не е толкова висока, както в страните от Западна Европа. Като предимство може да се отбележи и  възрастта на работничките - между 30 и 35 години.  За отбелязване е , че възнаграждението на операторите на шевни машини в източната и западната част на Полша се различава.

Второто - предлагането на разумна цена с постоянно  високо качество и  висока производителност.

Трето -  добра технологична подплатеност на  предприятията и модернизирано оборудване, което дава възможности за производство и най-висококачествените облекла. В производството са въведени най-модерните технологии за контрол на качеството. Процесите са компютризирани и улесняват технологичния процес и отчитането на производителността

Четвърто -  производителите в Полша предлагат и висококачествени облекла със собствени марки и колекции, които все по-успешно се налагат в Германия и на западно-европейския пазар. Освен това оригиналните маркови полски облекла се продават на местния пазар чрез вериги от магазини  на собственици от Русия, Западна Европа и полски производители.

Перспективите пред полската шивашка индустрия са стабилни, без да се очаква особен ръст в производството. Полската шивашка индустрия ще задържи своито постижения и ще бъде стабилен дял от общия стокооборот на страната. Източник: JSN International - Япония

ПОЛСКЯТ ПАЗАР НА ДРЕБНО

От януари до ноември 2005г. , в сравнение със същия период на 2004 продажбите на дребно в Полша са се повишили с 9,9%. По този показател, тя се нарежда на четвърто място в ЕС, след Латвия, Литва и Словакия.

Ръстът на продажбите на облекло, текстил, обувки и кожени изделия за първите 6 месеца на 2005 г. е 7,9%, в сравнение със същия период на 2004 г.

Полша е една от страните в ЕС, където спадът във вносните цени на текстил и облекло /съответно -7,9% и -20,9% за двете групи, за същия период на 2004г./ се е отразил върху цените на дребно /-4,7%/ и обема продажбите на дребно /+7,9%/. Тези данни, комбинирани със спада на полското производство на текстил и облекло /-2,8% и - 10,5%/ показва, че делът на вноса в продажбите на дребно се увеличава.

Изводът е: Пазарът на дребно в Полша и по-специално този на текстил, облекло, обувки и кожени изделия расте, като вносните продукти заемат все по-голям дял, т.е има потенциал за навлизане на нови доставчици и вносители. Но трябва да се има предвид тенденцията на сериозен спад на цените и на вноса и на дребно, която показва, че цената ще бъде сериозен фактор в конкурентната борба. Източник на данните: Еуратекс.

Специфика на пазара:

Проучване на АC Nielsen показва, че поляците от централно-европейците са най-малко склонни да пазаруват в хипермаркети /35%/ от продажбите на дребно и предпочитат традиционните магазини /16%/. Но проучването показва също че полския купувач е особено чувствителен към цената  и в този смисъл не може да се смята, че ще бъдат лоялни към магазин или марка.

Според проучване на PMR Publications се  очаква растеж на пазара на дребно на продукти, различни от хранителните.  Причините за това са: нарастването на покупателната способност на населението, което харчи все по-малък  процент от доходите си за храна и все по-голям процент за облекло и домакински уреди.  Пазарът на облекло има най-голям потенциал за растеж, като по-високите доходи са само едната причина за оптимизъм. Втората причина е че най-голямата група купувачи -  младите хора харчат повече пари за облекло от средното. 

Тенденции в пазара на дребно на облекло: повишаване на важността на такива канали на дистрибуция, като: хипермаркети, евтини магазини и специализирани вериги магазини за облекло  и съответно намаляване на делът на независимите магазинчета и базарните търговци. Предпочитанията на купувачите ще продължават да се насочват към марковите стоки, докато производителите ще се фокусират повече върху маркетинга, отколкото върху производството. Източник: PMR Publications: www.pmrpuplications.com

ПОЗНАНСКИ  ДНИ НА МОДАТА

От 28.02.2006 - 02.03.2006 г. ще се състоят Познанските дни на модата. Това е прекрасен шанс за производители и търговци да се срещнат на едно място, комбинирайки широка гама от разнообразни мероприятия.  

Експозицията на Познанските дни на модата ще се състоят в две тематични кръга - готов продукти и платове и аксесоари.

Участието в изложбата за много от изложителите  ще бъде случай за професионални контакти, демонстриране на нови модни колекции, професионални срещи за намиране на свободни ниши в световния пазар на облекло и текстил. За повече информация http://fashion.mtp.pl/