Анализи

28.09.2009

Анализ на първото полугодие на 2009 г.

•Общият износ в индустрията на текстила и облеклото се равнява на близо 1.5 млрд. лв.

Прочети повече >>
25.09.2009

Шивашката промишленост отбелязва спад в поръчките от 25 %

Председателят на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) Валерия Жекова за състоянието на сектора в интервю за Агенция „Фокус”.

Прочети повече >>
22.07.2009

Национално представително изследване сред бизнеса по поръчка на Министерство на икономиката и енергетиката

Изследване на състоянието на пазара на текстил и облекло в България-май – юни 2009 г.

Прочети повече >>
02.06.2009

Модели на Кризата според проф.д.ик.н. Николай Неновски

Споровете за Кризите-Цялата статия прочетете тук: http://www.nikolaynenovsky.com/uploads/file/news/nenovsky_crisite.pdf

Прочети повече >>
30.01.2009

Състояние и развитие на пазара на облекло в България през 2008 г. Икономически ръст и пазар на облекло.

Спрямо проведения анализ и направената равносметка на пазара на облеклото в България за 2008г., покупателната способност на българина е нарастнала в сравнение с 2007г.- т.е. с една работна заплата е било възможно да се закупят по-големи количества стоки.

Прочети повече >>
30.01.2009

Макроикономически обзор за 2008г.

Годишен обзор на МИЕ

Прочети повече >>
12.11.2008

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ - Октомври 2008

Съвместен доклад на Центъра за икономическо развитие и сп."Мениджър"

Прочети повече >>
16.10.2008

Бележки за кризата

Анализ на проф. Николай Неновски за кризата, нейните корени и последствия.

Прочети повече >>
30.08.2008

Пазарът на текстил и облекло в Русия : бизнес тенденции 2008г.

През последните две години вносът на текстилни стоки и облекла от Европа в Русия се е покачил почти двойно, като отбелязва общо увеличение с почти 67% или средно с около 33% на година.

Прочети повече >>
03.07.2008

Благоприятна инвестиционна обстановка, но и нерешени проблеми

Oxford Business Group с нов анализ на актуалната икономическа ситуация в България

Прочети повече >>
стр. 13 от 17  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17