English Начало Контакти

Информация за пресата

БАПИОТ продължава своята инициатива за корекция и подобряване на условията за кандидатстване на български МСП от сектор Текстил и облекло по процедурите, финансирани от ЕС.

 

На 12 декември 2012 г. в официално писмо до г-н Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, г-жа Валерия Жекова , председател на БАПИОТ, отново представи исканията на Асоциацията, в ролята й на представител на фирмите от сектор Текстил и облекло в България, относно промяна на критериите при кандидатстване по европейски програми. 

Условията за участие по процедурите, и в частност по „Технологична модернизация на МСП” и „Технологична модернизация на големите предприятия” са ограничителни за повечето фирми от сектора и по-конкретно : 

1./ Разделянето на предприятията на малки, средни и големи, като се отчита само критерия „ Брой на заетите” е неподходящо за предприятията, произвеждащи облекла. Предвид на високата трудоемкост на шевното производство, определената численост : до 50, до 250 и над 250 работници, се разминава чувствително с критерия за годишен оборот;

2./ Минималният размер на субсидията е твърде висок за малките, средните и големи предприятия от бранша. 

Официалното писмо набляга на ролята на сектор Текстил и облекло като един от

най – значимите, динамично развиващи се и експортно ориентирани производствени сектори на българската икономика. А именно : близо 4 500 предприятия, 110 000 заети, които представляват 5 % от наетите в страната и реализират 9,8 % от общия обем на износа на България.

 Въпреки трудностите, българските предприятия от бранша се справят с кризата и остават предпочитан партньор на чуждестранните компании, благодарение на своето отлично качество на работа, професионализъм, социална и производствена отговорност. 

За да продължи да се развива успешно и да отговори на международните стандарти и нарастващата конкуренция, нашата индустрия се нуждае основно от дейности за интернационализация и нови пазари, от високотехнологични машини и обурудване и добре подготвени специалисти за повишаване на производителността и подобряване на ефективността на производството.

В този контекст, по отношение на условията за кандидатстване по различни европейски проекти, искането на БАПИОТ се свежда до :

1./ При разделянето на предприятията на малки, средни и големи да може да се избира между критериите „Брой на заетите” и „Годишен оборот” или изискането за „Брой на заетите” да се промени на : под 100 заети за малките, под 450 за средните и над 450 за големите предприятия.

2./ Изискването за минимален размер на субсидията да отпадне или да се определи на: 50 000 лева – за малките, 150 000 лева – за средните и 450 000 лева – за големите предприятия.

 

Пълният текст на писмото можете да разгледате тук:

свали pdf (469Kb); свали pdf (82Kb)