English Начало Контакти

Информация за пресата

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Уважаеми г-н Министър,

Уважаеми г-н Асенов,

 

 

Заради неуредици в работата на българските митници вече втора седмица фирмите производители на облекло и текстил не могат да приемат и изпращат стоки от и към своите партньори от ЕС. Тази ситуация е изключително неприятна и води до сериозни загуби в две посоки: първо производствените ни мощности престояват поради липсата на материали и второ закъсняваме с изпълнение на поръчките на нашите клиенти, което ще доведе до санкции и плащане на неустойки за забава. Допълнително съществува опасност да загубим клиентите си поради несигурността, която им създаваме.

 

Нека Ви припомним, че всяка седмица нашият сектор изнася стоки за над 90 млн. Евро.

Обръщаме се към Вас с молба за спешно разрешаване на проблемите, които ще изложим по-долу.

1. Стоки, внесени при режим „Активно усъвършенстване" преди 1.01.2007 не могат да бъдат изпратени към клиентите ни от ЕС. Настояваме за спешно решение за приключване на тези вносове без допълнителни формалности и финансови утежнения както за нас, така и за нашите партньори от ЕС. В момента при опитите ни да  извършим митническа обработка на стоките се поставят най-различни условия - да платим мита и ДДС за вноса на стоки, които видно от документите не са наша собственост или да изискваме от нашите клиенти допълнителни документи, които те не са в състояние да получат със задна дата. За разлика от нашите митнически служители, европейските ни партньори са напълно наясно какво е необходимо. Те изискват стоките, произведени в България с техни материали, получени преди 01.01.2007 да бъдат изпращани към тях с документ „Т2L издаден в последствие".  Това са инструкциите, които  те са получили на семинари, организирани от митниците в Германия, Италия, Франция. Информацията се базира на Европейския митнически кодекс EU-Zoll-Kodex Art.315-316.  Стоките трябва да се обработват със статут „активно усъвършенстване без облагане с данък", който да продължи до пристигането им до клиентите в съответната европейска страна, където те ще го приключат.

2. Има съществени проблеми със стоки, тръгнали към страната преди 1-ви януари и пристигнали в края на миналата или началото на новата година. И тук се настоява за това да бъдат платени мита и ДДС за стоки, които не са наша собственост.

 3. Няма разработени процедури при внос от трети страни, не членуващи в ЕС, който наши партньори осъществяват в България с цел преработка по поръчка на клиента до готово облекло. Настояваме процедурите по отношение на ДДС и митата да бъдат уточнени в най-кратки срокове при отчитане на интересите на бранша.

4. Опитите ни да работим през изминалата седмица показаха, че има остра нужда от единна информация, която да достигне до всички митнически бюра в страната, както и до нашите фирми.

В подкрепа на нашите искания прилагаме писмо от Никос Кумлис, член на Управителния съвет на Еуратекс, Европейската организация по облекло и текстил, както и писма от някой от най-големите фирми от сектора.

Настояваме за спешна реакиция и сме готови на среща с вас още днес.

С  уважение,

За управителните съвети на:

Българска асоциация на производителите                

и износителите на облекло и текстил /БАПИОТ/

Валерия Жекова

Председател

Българска асоциация по  

текстил и конфекция /БАТЕК/

Илия Вандов

Председател

 

СОФИЯ

8.01.2007