English Начало Контакти

Информация за пресата

П О З И Ц И Я

                                                                                                               ДО                                                                                                       ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ                                                                                                        СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ
ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ДО
КТ „ ПОДКРЕПА"

ДО
МЕДИИТЕ

П О З И Ц И Я

         НА

СОБСТВЕНИЦИТЕ И МЕНИДЖЪРИТЕ НА ФИРМИ, ЧЛЕНУВАЩИ В БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ИЗНОСИТЕЛИТЕ НА ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ -БАПИОТ

Със загриженост следим опитите за предизвикване на конфликти между работодатели и работници в отделни отрасли на българската икономика, както и призиви за неконтролируемо увеличаване на заплатите. Като организация на отговорни и коректни работодатели, смятаме за необходимо да изразим публично нашата позиция.

Същевременно използваме повода отново да подчертаем значимостта на нашия отрасъл и да обърнем внимание на трудностите от административен и производствен характер, пред които сме изправени.  Браншът „Текстил и облекло" е експортно ориентиран  и осигурява около 170 000 работни места. Годишният оборот е близо 1,8 милиарда евро. Отрасълът е един от малкото в българската икономика с положителен търговски баланс, който за миналата година възлиза на 324 млрд.евро.

През всичките тежки години на прехода браншът работеше целогодишно като беше един от малкото, който осигуряваше прехраната на хиляди семейства и така допринасяше за социалния мир в страната. Въпреки очакваната от нас подкрепа от страна на правителства, политически организации и синдикати, не се създадоха адекватни лостове и механизми за стимулиране на производителите и износителите на текстил и облекло. Оставени бяхме сами да се справяме с обучението, квалификацията и преквалификацията на необходимите за отрасъла кадри. Като едни от малкото, които се стремят да работят „на светло" и да плащат в пълен размер всички данъци и осигуровки, ние

 

допринасяме за увеличаване на държавния бюджет. В същото време не срещаме подкрепа от институциите за преодоляване на нелоялната конкуренция на „сивия сектор", който с двойния си стандарт ни отнема и малкото останали квалифицирани кадри. Защитавайки интересите на своите членове, БАПИОТ през последните месеци инициира активен диалог с държавните институции като отстоява открито позициите си по важни за бранша теми.

Като работодатели в този  важен отрасъл заявяваме, че режисираната ескалация на обществено напрежение относно искания за несъобразено с реалните възможности увеличение на работните заплати, подстрекаваните нарушения на трудовата дисциплина и нелоялното поведение от страна на работници, може да ни принуди да предприемем закриване на работни места и даже  да търсим възможности за изнасяне на производствените мощности от България в съседни страни. Тази алтернатива не е в интерес нито на работниците, нито на националната икономика.

По повод конкретната ситуация в едно от най-добрите предприятия в бранша „Пиринтекс" - гр. Гоце Делчев, категорично заявяваме, че за нас създаденото напрежение е изкуствено. БАПИОТ изразява своята подкрепа за ръководството на фирмата.

Призоваваме работниците от текстилната промишленост да не се поддават на подобни провокации, които най- често обслужват нечии други интереси и са далеч от загрижеността за бранша и социалното положение на работещите в него.

                                            

6.07.2007