English Начало Контакти

Информация за пресата

ОФИЦИАЛНА СЪВМЕСТНА ПОЗИЦИЯ НА КРИБ И БАПИОТ

 

Във връзка със създалото се социално напрежение в бранша „Текстил и облекло", Конфедерацията на работодателите в България (КРИБ) и Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ), колективен член на КРИБ, приеха следната позиция:

 

БАПИОТ е организация на отговорни и коректни фирми, които работят в един значим за българската икономика отрасъл. Браншът „Текстил и облекло" е експортно ориентиран  и осигурява целогодишна заетост на близо 170 000 български граждани. Годишният оборот е близо 1,8 милиарда евро. Отрасълът е един от малкото в българската икономика с положителен търговски баланс, който за миналата година възлиза на 324 млн.евро. Фирмите от модната индустрия в България изпълняват поръчки за изработване на облекла на чуждестранни фирми-възложителки и 89,5% от произведените облекла са за страните от ЕС.

През последните години този бранш беше изправен пред изключителни трудности като конкуренцията в световен мащаб от страна на Китай и другите азиатски страни. Въпреки тежките икономически условия и глобализацията, износът от България не намаля, напротив - текстилната индустрия запази стабилните си позиции и броя на работните  места, запази и отбеляза известен ръст, с какъвто не могат да се похвалят съседните страни от региона.

 

Браншът „Текстил и облекло" успешно се справи със сътресенията в първите дни и месеци след  присъединяването ни към ЕС. Интересът към производството на облекла в България се повиши. Големи и утвърдени компании, които преди членството ни се страхуваха да работят с фирми от страната ни, сега проявяват траен интерес и пренасочват поръчките си към българските производители.

На всички е известно,  че големите фирми, търгуващи с облекла и текстил са ориентирани към световния пазар. Те са изключително информирани за ценовия ръст и възможностите на всяка страна. Освен това те са изключително чувствителни към социални конфликти и политическа нестабилност. Трябва да отбележим, че социалното напрежение, създало се през последните седмици в България, застрашава бъдещето на шивашката и текстилната индустрия в страната ни. Още в началото на следващия сезон, който се очаква да започне през септември т.г. е възможен отлив на поръчки към българските производители. Последствията от това ще бъдат намаляване на обема на работа и принудителни престои, което неминуемо ще доведе до съкращаване на работни места и прекратяване на трудови договори.

 

Не маловажен е и фактът, че повечето шивашки фирми работят по поръчки. Цената, която възложителите заплащат за труда е от 2 до 6% от себестойността на готовото изделие. Искаме още веднъж да подчертаем, че браншът се намира под натиска на силната международна конкуренция. Ако се изискват нелогични увеличения на цените на труд от клиентите, възможно е  поръчките да бъдат пренасочени към други страни като Китай, Виетнам, Индия, Пакистан, Бангладеш, Тунис, Румъния, Молдова, Сърбия.

От друга страна, работодателите трябва да се справят с нарушения на трудовата дисциплина, неоснователни отсъствия от работа и нелоялното поведение от страна на работници, системно  неизпълнение на трудовите норми. Истината е, че общата производителност на труда в бранша е на незавидно ниско ниво и възлиза на около 50 - 65% от тази в други страни, с които България се конкурира на световния пазар. Без да бъде повишена тази производителност, фирмите в бранша не могат да осигурят по-високи трудови възнаграждения.


Като заключение трябва да кажем, че присъединяването ни към Европейския съюз не означава автоматично или  в къси срокове нарастване на трудовите възнаграждения  и достигане нивото на европейските заплати. Това е дълъг процес, който неминуемо изисква усилия от страна на работници и работодатели, толерантност и диалог. Алтернативата е унищожаването на сектора „Текстил и облекло", закриване на работни места и фирми, изнасяне на производствените мощности от България. Тази алтернатива не е в интерес нито на работниците, нито на националната икономика.

За повече информация:
БАПИОТ:
тел. 9693161, 9693166
association@bgtextiles.org

КРИБ:
тел. 981-91-69, 981 95 64
office@ceibg.bg