English Начало Контакти

Информация за пресата

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 23 август 2007

Министърът на икономиката и енергетиката подписа
споразумение с БАПИОТ

На 22 август 2007 г. се проведе среща между министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров и представители на Управителния съвет на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ), колективен член на КРИБ ( Конфедерация на работодателите и индустриалците в България).
В съответствие с подписананото на 25 юли т.г. Национално споразумение между национално представителните организации на работниците и служителите и национално представителните организации на работодателите относно предстоящото намаляване на общата осигурителна вноска и въвеждането на плоския данък, БАПИОТ се ангажира с мерки, които биха подобрили бизнес климата в бранша.

Асоциацията ще препоръча на своите над 150 фирми – членове да започнат преговори за увеличаване на работните заплати през 2008 г. с договорения на национално ниво индекс. Друга точка, по която беше постигнато съгласие е при договарянето на минималните осигурителни доходи за 2008 г. да се осигурят прагове, равни или максимално близки до фактическите размери на началните работни заплати по икономически дейности и категории персонал.

Представителите на БАПИОТ изразиха категоричната си подкрепа за пакета от икономически мерки на правителството и мнението, че българската икономика върви по позитивен път. Министър Петър Димитров подчерта значимостта на бранша за икономиката на страната и пое ангажимент да съдейства за решаване на наболели проблеми, като липсата на работна ръка и ниската производителност. Обсъдени бяха и възможностите, които се откриват пред фирмите от бранша чрез Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”.

БАПИОТ покани министъра официално да открие тазгодишното Балканско изложение за облекло и текстил BGate, петото юбилейно издание, на което ще се проведе през  октомври тази година. Събитието е единствено по рода си “бизнес към бизнес” изложение, като тази година за участие са регистрирани над 150 фирми и се очаква посетителите да надхвърлят миналогодишните 2 000 гости. Голяма част от тях стават ключови партньори за българската текстилна индустрия. От тази година в изложението ще участва и Асоциацията на българските дизайнери (АБД тм).