Членове на БАПИОТ

БТБ България АД

Продукти: Дамско облекло

Град: Русе, 7000
Адрес: бул. България 125, п.к.128
Тел.: +359 82 813 610
Факс: +359 82 923094
Пазари: Европа;

Лице за контакти: Стоянка Йорданова
Позиция:

Описание: дамско облекло