English Начало Контакти

Анализи

Износът на текстил и облекла догонва предкризисните нива

Отчетените резултати се доближават до тези от най-силните години за сектора преди кризата. Обяснението за тази положителна тенденция е във възстановените европейски пазари и в продължаващото засилено търсене на производствени мощности в Югоизточна Европа – резултат от отлива на възложители на поръчки от Азия и Северна Африка. По данни на асоциацията ръст се наблюдава и в оборотите на фирмите, където увеличението спрямо 2012 г. е с близо 10% - най-високото в следкризисния период. Тази положителна тенденция се запазва и в първите три месеца на 2014 г.

Увеличава се и търсенето на облекло на вътрешния пазар. Продажбите на дребно през миналата година са нараснали с 25% в сравнение с 2010 г. и с 13% спрямо предходната година. Все още обаче вътрешният пазар не е определящ за българското производство на облекло – известно е, че 90% от продукцията е предназначена за страните от ЕС. Географското положение на страната ни, модерните машини, технологичните възможности плюс гъвкавостта на шивашките предприятия правят България предпочитан партньор за модни компании от Италия, Франция, Германия и др. Страната ни запазва своята конкурентоспособност и заради ниските работни заплати, и заради изградения имидж за добро качество. Тези фактори са особено важни при поръчка на по-малки серии елитни маркови облекла.

Заетите в сектора са 110 хил., което го превръща във втория най-голям работодател след държавната администрация. През миналата година работещите в бранша са намалели с 2%. Основната причина за това е липсата на работна ръка, въпреки че компаниите изпитват силна нужда от кадри. Собственици на шивашки фирми твърдят, че имат достатъчно клиенти, но нямат обучени хора. "Компаниите инвестираха в енергийна ефективност, в подобряване условията на труд, в квалификация на персонала и налагане на стандарти за професионално обучение. Въпреки това кризата с кадрите в бранша се задълбочава и това ни спира да се развиваме", обобщава Радина Банкова, председател на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил.

Браншовата организация е инициатор на промени в областта на трудовото законодателство и настоява за облекчаване на процедурите при полагане на извънреден труд, за промени в професионалното образование, които да улесняват придобиването на професионални умения с участие в производствения процес, за облекчаване на процедурите за назначаване на бежанци.