English Начало Контакти

Анализи

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ СЛЕД 2005 Г.?

 
Предизвикателствата, които поставя новата търговска реалност

Докато секторът на облеклата и текстила бъде цялостно интегриран в приетото от СТО Общо споразумение за Тарифите и Търговията, тези страни и компании, които първи се адаптират към предизвикателствата на новите пазари ще бъдат в по-добри позиции да подсигурят мястото си на пазара. Единствено конкурентните производители ще имат предимство в съвременната битка за световни пазари.

Нарастващи пазари

Търговията вече няма да се регулира от количествени ограничения и в резултат на това, един голям и растящ пазар ще очаква да бъде завладян. Конкуренцията ще се засилва, а темповете на развитие могат да се забавят в Европа, Северна Америка и Япония. От друга страна нови пазари се отварят за страните, които са с по-високи доходи в южноазиатските страни, както и в групите  с висок и средновисок доход от по-големите развиващи се страни. Тези нови пазари ще станат важна цел за бъдещите производители на облекла.

Отмиращи пазари

Две трети от световния внос на облекло се пада на Европа и Северна Америка. След като изтече периода на квотата много от по-малките страни ще загубят гарантирани пазари. Проучвания на американския департамент по Търговията, които са част от доклада му пред Комитета по Текстил в Конгреса, сочат, че основните купувачи ще намалят наполовина броя на страните, от които се снабдяват и с още 1/3 до 2010г. Предизвикателството е да останеш важен снабдител за купувачите на облекла.

Антидъмпингови данъчни мерки

Съществува вероятност за нарастване на случаите с антидъмпингови и компенсационни данъци, което ще бъде истинска заплаха за успешните износители от развиващите се страни. Налагането на антидъмпингови мерки може рязко да намали ползите от либерализирането, тъй като те не са предсказуеми и прозрачни. Само споменаването на вероятни антидъмпингови проучвания може да разколебае купувачите за бъдещи  поръчки за износ. Така се поражда несигурност, че други антидъмпингови облагания могат да бъдат наложени в бъдеще - известно като "ефект на охлаждане" в търговията. Докато развиващите се страни и науката изразяват този страх индустриалните лобисти за САЩ и ЕС, призовават за тяхното действително прилагане, тъй като те чувстват, че много от продуктите на пазара са дъмпирани. За научните изследвания, върху това как случаите на антидъмпинг са повлияли на износа на тексил и дрехи при развиващите се страни посетете сайта на Световното Бюро за Облекло и Текстил: http://www.itcb.org/.

Зеленият етикет - нова бариера

Необходимостта от адаптация към изскванията за екологична продукция затруднява все повече производителите на облекла и текстил от развиващите се страни. Схемите за екологичнопроизведените стоки   на сегашен етап служат по-скоро като маркетингов инструмент, а продуктите със зелен етикет целят пазарните ниши. Въпреки това съществуват опасения, че достъпът до развитите пазари ще бъде снижен значително, тъй като потребителите бойкотират, закупувайки стоки без етикет, а също и поради агресивните реклами на протекционистичните местни производства.

 

Развиват се стратегии за снабдяване. Оптимизирането на снабдителната верига може да снижи разходите и да увеличи гъвкавостта. Кооперирането на регионално ниво, целящо подсилването на системата за снабдяване, носи две съществени преимущества:

  • Първо- регионализираното снабдяване позволява по-кратки срокове за доставка и
  • Второ- подобно коопериране ще позволи на страните да се възползват максимално от схемите за преференциален пазарен достъп, които сега отдават приоритет на регионалните и селищни групирования.
Увеличава се производителността

Инвестирането в човешки капитал и техника може да повиши производителността и да понижи цените и разходите. Образователните институции и програми, които съществуват в много от развиващите се страни - производители на  текстил и облекло, трябва да увеличат капацитета си за обучение за да подобрят производителността.

Развиват се нови продукти и пазари.

Тенденцията е да се избягват масовите пазари и целевите пазарни ниши за продукти с добавена стойност. Всеки иска да продава тениски на САЩ, тъй като те са голям и достъпен пазар. Независимо от това конкуренцията в такива "достъпни" пазари е голяма, а цените са ниски. За да се избегне това,  трябва да бъдат развити дизайнерските и модни умения, които да съответстват на целевата пазарна ниша с продукти с добавъчна стойност.

Източник: International Trade FORUM, Матиас Кнапе