English Начало Контакти

Анализи

ПАЗАРЪТ НА ОБЛЕКЛА В РУСИЯ

Проучване

С нуждата да облича 147 милионно население, Русия се очертава като един от най-големите пазари на дрехи в света. Руските производители на облекла не са в състояние да задоволят все по-големите изисквания на своите клиенти. Чуждестранните производители трябва да имат предвид, че на този пазар се търсят висококачествени стоки с много добър дизайн и на разумни цени.

След като руските граници бяха отворени за свободната търговия, пазарът много бързо се напълни с щокови количества облекла, внасяни от чуждестранни и местни търговци. Само за няколко години, пазарът на облекла в Русия се пренасити със стари модели нискокачествени облекла от Европа и други страни. Обратно на тази масова практика, потребителят в Русия повиши значително своите изисквания. Купувачите започнаха да търсят доброто качество и модерния дизайн на облеклата. Известните еврпоейски марки, започнаха да заемат свои пазарни позиции в Русия. След финансовата криза в страната през август 1998 г. много от потребителите на облекла се насочиха към местните продукти, но въпреки това, местното производство не е в състояние да задоволи все по-нарастващите нужди.

Истинският оборот на облекла в Русия възлиза на около 850 милиона до 1 билион щатски долара. Местното производство през 1989 г.е поело около 400 милиона от този оборот. Официалните статистики показват, че през 1989 г. са внесени облекла на стойност 420 милиона щатски долара. Не са за подценяване и така наречените спекуланти – търговци, в чиито ръце е две трети от неофициалната търговия с дрехи в Русия и които не са упоменати в официалните статистики на страната.

Два типа облекла се продават в Русия по настоящем, а това са именно:

 • евтини облекла за по-голямата част от населението, предлагани основно на евтиния масов пазар и
 • висококачествени облекла на доста високи цени за таканаречените „новите руснаци”.

Руските производители са заинтересовани да предоставят своя капацитет на чужди фирми – за произвеждането на облекла с добър дизайн и вносни материали. Добре се пласират облеклата от вълнени, полувълнени платове, трикотажни облекла с добро качество за спорт и свободно време, които се предлагат в колекции и се рекламират с проспекти на пазара.

Търсене

Развитието на руския пазар на облекло отбелязва спад след август 1998 г. , поради увеличаване цените на внасяните стоки. На пазара съществуват най-различни видове облекла с разнообразни цени. Висококачествените и скъпи стоки, внос от Италия, Франция, Германия и други европейски страни са достъпни само за клиентите в Москва и големите градове.

За съжаление, стандарта на живот за повечето от гражданите на Русия е твърде нисък. Ниските доходи огнаничават перото за облекла в семейния бюджет. Повечето хора от средната класа преминават към закупуването на масовите облекла. В днешни дни на отворените пазари могат да се намерят всякакви облекла и купувачите главно се съсредоточават към тези пазари. Ето защо най-големи продажби се осъществяват от вносителите на масовите облекла.

Нуждата от висококачествени стоки също е значителна, но тези облекла се купуват само от новобогаташите в Русия, така наречените „нови руснаци”. Бутиковата търговия, обаче е съсредоточена главно в Москва и големите градове. Нови бутици непрекъснато се отварят и клиентите с високи доходи все повече пазаруват в тях облекла на високи цени и от известни марки.

Бизнес облеклата придобиват все по-голямо значение в големите руски градове. Руските бизнесмени отдават все по-голямо внимание на своя външен вид и все повече се стараят да изглеждат елегантно и модерно облечени. Съществува остра нужда от костюми с високо качество в класически стил и на нормални цени. За отбелязване е, че големите размери са практически ненамираеми на руския пазар.

Руския климат в повечето райони с дългата и студени зима, хладна и дъждовна пролет предполагат търсенето на топли трикотажни облекла, топли връхни дрехи и непромокаеми обувки. Тази ниша продължава да бъде задоволявана от вносни стоки. Местното производство не е и няма да бъде достатъчно за потребителя. Освен това трябва да се отбележи, че руснаците имат предрасъдъци към местните облекла и предпочитат да закупуват облекла с чужди етикети, стига да могат да си го позволят. Ето защо много руски производствени предприятия се принуждават да предлагат на чуждестранни фирми своите капацитети, с цел предлагане на руския пазар на техните продукти на приемливи цени. Предимствата са ниски транспортни разходи, липса на митнически утежнения и нискоструващата работна ръка. Големите компании обаче избягват такова сътрудничество, поради фалшифицирането и разпространението на облекла под тяхна марка.

Местните производители и перспективите пред тях

За съжаление в днешни дни местните производители се принуждават да имитират маркови облекла, като им поставят чуждестранни етикети. По този начин те успяват да пласират част от продукцията си.

За съжаление обаче в тази област конкуренцията от страна на азиатските страни е твърде жестока. Немаловажен е и проблемът с увеличаването на цените на платовете и помощните материали. Около 70% от материалите за производство на дрехи са внос от чужбина. Производителите нямат възможности да влагат собствени средства в закупуването на материали и модерно оборудване. Ето защо те не могат и да произвеждат широк асортимент от висококачествени стоки и да ги предлагат на пазара. Висококачествени облекла се внасят главно от Германия, Италия, Турция, Франция и Китай. Фактите показват, че около 64 % от местните предприятия не са печеливши и са готови да затворят.

В последните две години руският пазар на облекла показва растеж с около 10-20%. Внасяните облекла са значително по-голямо количество от тези, произведени в страната. Базирайки се на държавните статистики на руската федерация само през 2000 г. в Русия са произведени и пласирани 281,1 милиона трикотажни облекла. Потребителите пазаруват трикотажни облекла със средно и високо качество. В страната се осъществява импорт главно на луксозни, висококачествени конфекционни облекла, трикотажни изделия и бельо. Най-големите доставчици са Италия, Украйна, Полща и САЩ. Също така голяма част от пазара в Русия притежават страните Беларус, Балтийски републики, Германия, Китай и Скандинавските страни. Най купуваните марки са тези носещи наименованието made in U.S.

Търговски мерки

МИТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА: http://www.tks.ru
(TKS.RU “Таможенный компьютерный сервис”).

Инструкции за ползване на уеб-сайта:

 • Влизане в графата “Базы данных” (в лявата колонка, отбелязано с червено квадратче и оцветено със синя полоса);
 • Кликване върху надписа “ТНВЭД Рэоссии” (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности);
 • Избор на Раздел №11 и кликване върху надписа “Текстильные материалы и текстильные изделия” – излизат всички групи стоки от раздела, които Ви интересуват (от 50-63);
 • Кликва се върху надписа срещу съответния номер от класификатора и излизат всички подгрупи започващи със съответния номер (например 6205...., и т. н.);
 • В дясно от всеки надпис има папка, върху която когато се кликне излизат общите митнически изисквания за определената група стоки. В дясно от папката има знак с въпросителна, върху който когато се кликне, излиза таблица с информация за митническите сборове и ограничения;

Сертификация

Сертификация е необходима за всички внасяни продукти в Русия. Съществува списък с одобрени сертифициращи инстанции в страната. Някои от тях са звена от рамките на Института по стандартицация в Русия, а други са част от от индустриални институти и проучвателни и развойни центрове. Чуждестранните производители , които имат представителства в страната могат да получават и дългосрочни сертификати за внос.

При изготвяне на сертификат за внос трябва да разполагате със следните предварително подготвени документи:

 • Търговски договор за извършване на покупко-продажба,
 • За еднократен сертификат е необходима фактура-инвойс. Ако полученият сертификат е многократен, цената на стоката и условията за продажба трябва да бъдат изришно упоменати в търговски договор.
 • Сертификат за произход на стоки /издаден от производителя/,
 • Сертификат за внос,
 • Молба за внос,
 • Три мостри
 • Хигиено-санитарен сертификат /този сертификат се издава от национално сертифицирана инстанция или за компаний, регистрирани в Русия от местната инспекция Митици/.

Ако дадена фирма-вносител не разполага с представителство в страната е необходимо да осигури горепосочените документи, плюс нотариално заверено пълномощно на лицето, което ще отговаря за сделката от нейно име. Пълномощното може да бъде направено така, че да се използва и пред други инстанции в страната.

За митница са ви необходими следните документи:

 • Търговски договор,
 • Фактура-инвойс,
 • Опаковъчен лист,
 • Транспортни документи,
 • Справка за прогнозираните количества на стоки за внос през годината, банкови сметки.
 • Хигиено-санитарен сертификат,
 • Сертификат за произход.

Етикетиране

За руския пазар се изисква, стоките импортирани в страната да имат указания на руски език. Информацията да съдържа задължително наименованието на продукта, страната на произход, име на производителя, инструкции за пране, състав. Размерите на облеклата е необходимо да бъдат означени според руските стандарти.

Дистрибуторски практики

Най-общо облекла на територията на Руската федерация се разпространяват чрез:

 • Отваряне на собствени магазини,
 • Доставки към универсални магазини и търговски центрове,
 • Доставки в складове на едро,
 • Продажби чрез отворените пазари

Собствените магазини се създават най-често от производителите, независимо дали те ползват и други начини за разпространение на своите стоки. Обикновенно е доста трудно да се осъществи договореност с такива магазини. Надценката в тях варира от 100 % до 300%.

Чрез универсалните магазини и търговските центрове се осъществяват най-големите обороти на облекла. Надценката в тези магазини е около 25-30%. Проблемът при работа с тези вериги е забавеното плащане и някои отстъпки от цената, които те изискват.

Сравнително нова вълна в начина на търгуване в Русия са хипермаркетите от типа на турската верига Ramstore, предлагаща облекла за средната класа. Турските търговци отварят своя втори хипермаркет в Москва, който е разположен на площ от 32 000 кв.м. Други търговци, които се занимават с импорт-експорт създават свои собствени канали за дистрибуция и контактуват директно с големите вериги хипермаркети, зареждайки отделите за реализация на облекла и създавайки други мрежи за разпространение на облеклата.

Най-високото предлагане и търсене се осъществява на отворените руски пазари, които обикновено се намират в открити търговски площи, като нефункциониращи промишлени предприятия или изоставени стадиони. За съжаление ниските доходи на по-голямата част от населението, предразполагат процъфтяването на този вид търговия. На тези пазари могат да се намерят както нискокачествени стоки на изключително ниски цени така и щтокови количества на маркови облекла и аксесоари – на достъпни цени.

Два са начините за пробив на тези отворени пазари:

 • първият е самостоятелно наемане на търговска площ със собствен продавач,
 • вторият е коопериране с търговец, който вече работи на този пазар.

Ситуацията за амбулантните търговци, основни доставчици на тези пазари се е влошила след кризата в Русия. Докато преди тези търговци са търгували с вносни стоки, то сега те купуват оновно от местните производители, като за предпочитане е те да се намират на територията на самия пазар. Много от тях купуват и директно от вносители – щтокови количества облекла с ниско качество и на изключителни ниски цени и ги продават директно на улицата, на спирки на метрото или на масички по тротоарите. Обособени са местни агенти за всеки район в Москва или на територията на федерацията. Препоръчително е за търговците, които нямат намерения да основават свои представителства да се свържат с тези местни представители, чрез които могат да търгуват. По този начин чуждестранният търговец може да бъде предпазен от редица опасности, които крие този пазар.

Ключов фактор за налагане на собствена марка в Русия е предвиждането на рекламен бюджет. Много компании и особено тези, които предлагат младежка мода за свободното време са насочили рекламните си кампании към младите хора. Те се свързват с известни радио и телевизионни станции, организират различни спортни събития, на които се раздават осигурени от тях награди и подаръци.

Поради нестабилността на икономиката в Русия и съществуващите финансови кризи, препоръчително е търговците, които предлагат стоки на този пазар да работят с предварителни разплащания в пълен размер.

Търговци от България, които проявяват интерес към руския пазар, могат да се обръщат към БАПИОТ за получаване на контактна информация с държавни институции в Русия.

Споделен опит от членове на БАПИОТ, които имат търговски взаимоотношения с руския пазар.

Като извод за руския пазар, наложен от опита за пробив на него може да се каже, че като цяло в Русия няма твърдо установен митнически режим, митото не винаги е предвидимо. След начисляване на транспорт, мито и ДДС стоките се натоварват с около 65-70% върху едровата цена, но според наблюдения на г-н Славчев, „Вени стил” ООД-Пловдив и г-н Обрешков, „Маркам – Обрешков и сие” СД – Русе, пазарът може да поеме тази цена.

Общото впечатление е, че изискването на руските търговци на едро и дребно към производителите на облекла от България, които искат да навлезнат на руския пазар е - стоките да бъдат обмитени, налични на склад и сертифицирани от специални лаборатории и ХЕИ.

Понякога митото се определя на килограм, което е изгодно за някои видове стоки.

Необходимо е да се гарантира плащането. Г-н Ролман, „Пирин –Текс” ЕООД – Гоце Делчев - сподели,че продава в Москва чрез гръцки представител, който му гарантира плащането.

Г-жа Антонова „Антоан Вилл” ООД – Русе, сподели затрудненията си при работата с Русия:

 • пазарът е задоволен и дори пренаситен, съществува сериозна конкуренция,
 • няма регулираност, внос се извършва трудно,
 • няма сигурно разплащане,
 • документи за сертифициране на стоката се издават трудно и бавно,
 • колекциите трябва да са актуални.

Г-н Илков „Д&Л ДИЕЛ” ООД – София, сподели, че в Русия българските стоки се облагат с мито, което не е за подценяване. Говори се за падане на митото, което се очаква да стане след българо-руски преговори или автоматично след приемането на Русия в СТО и България в ЕС.

Изложения – CPM – Москва

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия финансира участието на български фирми на CPM Москва. Следващото издание е ...... Следете информацията от БАПИОТ, с която ще получите документите за кандидатстване за участие. Важно е да се реагира бързо, защото заявките се приемат по реда на пристигане, а интересът е голям.

Офиси в Москва?

Във връзка със засиления интерес към руския пазар от страна на наши фирми-членки, БАПИОТ участва на срещи в Министерство на икономиката и енергетиката във връзка с работата на Центъра на промишлеността в Москва, за който отговаря отдел “РФ и СОНД” в МИЕ.

Информация за изискванията за наемане на офис или складови площи в центъра и документи за кандидатстване може да получите от директора на центъра г-н Делчо Наплатанов:

ЦП в Москва
Тел.: + 7 495 726 58 00
Факс: + 7 495 726 58 90
e-mаl: GenDir@moscow.cprb.ru

Адрес:
Центр промышленности Республики Болгарии в Москве
Москва 113570
ул. "Красного маяка" д.17

Представителство в София – г-жа Пейковска
Тел.: 873-55-58
Факс: 873-55-58
e-mаl: sprb@cablebg.net