English Начало Контакти

Анализи

Състояние и развитие на пазара на облекло в България през 2008 г. Икономически ръст и пазар на облекло.

 

Спрямо проведения анализ и направената равносметка на пазара на облеклото в България за 2008г., покупателната способност на българина е нарастнала в сравнение с 2007г.- т.е. с една работна заплата е било възможно да се закупят по-големи количества стоки. За 2009г. обаче очакванията предвиждат тази тенденция да намали темповете си.

В представеното изследване за основен показател са използвани доходите на българското население, като основен дял от тях се базират на работната заплата и пенсиите.

Стабилният ръст на БВП, увеличаването на размера на депозитите, нарастването на вноса на дълготрайните потребителски стоки, увеличеното крайно потребление на домакинствата наложило извода, че доходите на населението нарастват стабилно и ще продължат този тренд, но и с корекции дължащи се на промените в икономическата конюнктура.

Пълният текст на анализа можете да разгледате тук : свали pdf (2Mb)

Източник: БАПИОТ / ИНДУСТРИ УОЧ