English Начало Контакти

Информация за пресата

На 15 април, на първо четене, Европейският парламент прие доклад за безопасност на потребителските продукти и доклад за пакет мерки за надзор на пазара.

Съгласно взетото решение, етикетите "Произведено в ..." следва да се прилагат за почти всички стоки, продавани на вътрешния пазар, с няколко изключения като лекарства, подчертават депутатите. Съгласно предложението, производителите могат да изберат дали да сложат "Произведено в ЕС" на етикета или името на страната си.

Депутатите поизкаха санкциите за нарушение на приетото правило да бъдат "съразмерни и възпиращи", а също и да се вземат предвид сериозността, продължителността, умисъла и характера на нарушението, както и размера на компанията. ЕП предложи също, Комисията да изготви публичен европейски черен списък на фирми, за които е "многократно установено, че умишлено нарушават" ЕС правила.

 

Бъдещото гласуване на Съвета ще определи съдбата на това предложение.