English Начало Контакти

Информация за пресата

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

 

16 април 2007г.

Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил /БАПИОТ/ е против създаването на борса за китайски текстил и аксесоари в гр.Пловдив.

Китай е основен конкурент не само на българската, но и на европейската модна индустрия. Съревнованието с Китай се отрази негативно на българското производство на облекло и текстил в началото на 2005 годна, когато отпаднаха квотите за внос на китайски облекла и текстил в ЕС и САЩ. Същото очакваме да се случи и през 2008г., когато ще изтече срокът на временните квотни ограничения на ЕС.

Опасяваме се, че съществуването на такава борса ще създаде допълнително предпоставки за внос на китайски текстил, аксесоари и облекло на дъмпингови цени, което ще се отрази неблагоприятно на българския пазар и може да доведе до фалит на наши производствени фирми, съответно и до загуба на работни места.

Българските производители на облекло работят предимно с европейски материали, при производството, на които са спазени всички европейски изисквания, включително екологични, за съдържание на химикали и т.н. Държавните институции могат да окажат подкрепа, като съдействат за подобряването на суровинната база на текстилната ни индустрия, за да се развие потенциалът й и да се намали зависимостта от внос на текстилни материали.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В БАПИОТ членуват 155 фирми от цялата страна, които работят в сферата на текстилната промишленост. В сектора са заети общо повече от 160 хиляди служители. Износът на българска продукция от бранша за 2006г. е в размер на над милиард и половина евро.