English Начало Контакти

Информация за пресата

Ръст от 7% бележи текстилната ни индустрия в износа на продукция

 

 

Износът на българска продукция от бранша за м.г. възлиза на 1,784 млрд. евро, което е със 7% повече спрямо 2005 г.  Това съобщи днес на пресконференция в Русе председателят на УС на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил г-жа Валерия Жекова. Тя обясни, че ръстът в експорта се дължи на нарасналата конкурентноспособност от гледна точка на съотношение цена/качество, за разлика от предишни години, когато се произвеждаха по-големи количества облекла на по-ниски цени. По-добрите експортни показатели се дължат на факта, че се увеличават цените за единица произведено изделие и се подобрява качеството на производството. Това показва, че модната индустрия в България има реални шансове и в процеса на интеграция в ЕС да задържи позициите си на световния пазар.

Повишаване на конкурентноспособността на фирмите от бранша и създаване на възможности за обучение и висока квалификация на кадрите са сред приоритетите на Асоциацията за 2007 г. Сдружението работи активно за въвеждането на модерни методи на управление в компаниите чрез обучения и семинари за мениджърите, обясни г-жа Жекова. Тя допълни още, че налагането на българските марки на нашия и чуждия пазар се постига чрез подобряване качеството на продукцията и за тази цел Асоциацията прави препоръки и редовни консултации към фирмите за работа с качествени и позволени материали.

Утвърждаване имиджа на фирмите от модната индустрия като социално отговорен и коректен работодател е друг акцент от дейността на БАПИОТ през 2007 г. В тази връзка ще стартира проекта „BGate Шанс" - една нова инициатива с два аспекта - професионален и социален.  Асоциацията ще обяви конкурс за есе на тема „Моето бъдеще в текстилната индустрия" сред учениците на професионални гимназии по облекло. Резултатите ще бъдат обявени през юни т.г. Отличените ученици ще стажуват през лятото в Асоциацията, съобщи председателят й.

В социален план предстои установяване на партньорство с домове за деца, лишени  от родителски грижи. Целта на проекта е обучение и шанс за професионална реализация на децата. Друга дейност по този проект е основаване на кръжок в един от столичните домове, където специалисти от Асоциацията ще гостуват периодично и ще обучат интересуващите се младежи на шеф и кройка, обясни още г-жа Жекова. По този начин ще постигнем две цели- ще помогнем за обзавеждането на дома, от друга страна- ще помогнем възпитателния процес за създаване на трудови навици у социално слабите деца. Г-жа Жекова подчерта, че Асоциацията има желание да допринесе за пълноценната им интеграция в обществото и да намерят сред тези деца бъдещи работници в бранша.

Резултатите от този пилотен проект ще обобщим по време на традиционното ни изложение през есента BGate и ще представим лицата на  „BGate Шанс", заяви още г-жа Жекова.

На традиционната „Пролетна среща" на БАПИОТ, проведена т.г. в Русе, присъстваха над 150 представители на фирмите от модната индустрия. Председателят на Асоциацията ги запозна с приоритетите на сдружението и проблемите в сектора.

Подробен анализ за икономическите показатели в текстилната индустрия за изминалата година ще бъде представен скоро на пресконференция в София.