English Начало Контакти

Информация за пресата

Необходими са спешни действия на държавата за реклама на българската модната индустрия в чужбина

 

Около 2 милиарда лева е обемът на вътрешния пазар на облекло и текстил за 2008г., като българските производители са с 47% присъствие в този сектор. Спад от 1.1% в износа и свиване на заетостта в бранша с 4.4%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Очакванията на родните компании предвиждат намаляване на продажбите с близо 29 % през новата 2009 г. Фирмите, работещи по поръчка, се подготвят за спад с около 25 % на поръчките спрямо същия период на 2008 г.

Съшевременно част от тях търпят и загуби поради настъпилата газова криза: засегнатите фирми отбелязват загубите средно с около 3 хил. лева на ден и около 20% свиване на производството и забавяне на изпълнението на поръчките.

В условията на икономическа криза модната индустрия изисква по-голяма активност от държавата . Бързото привличане на повече чуждестранни клиенти и изготвянето на промоционални и рекламни материали за дейността на бранша са приоритети от изключителна важност. Българските мисии в чужбина е необходимо да имат по-голяма активност в рекламирането на страната ни и качественото производството на облекла и текстил. Държавната  администрация и българските фирми да възлагат производството на служебно облекло на български компании с традиции и потенциал за развитие.

Световната икономическа криза  ще доведе до различни последствия за фирмите - ще бъдат засегнати не само големите шивашки компании, но и тези, които работят като подизпълнители. До сега в бранша работеха около 140 - 150 хиляди души, с недостиг на около 30 хил. Души. Но при сегашната ситуация и в следствие от намалените поръчки, свиване на производството  и ненавременни правителствени мерки, без работа е възможно да останат около 20-25 %.


Тези данни бяха обсъждани на 17 януари 2009 г. (събота) в гр.Хисаря, където се  проведе Общото събрание на Българската асоциация на прозиводителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ). Дневният ред на срещата засегна четири основни точки :

1. Отчет за дейността на Асоциацията

- анализ на дейността на БАПИОТ през 2008г.

- програма за 2009г.

2. Представяне на новите фирми-членки на Асоциацията :

За 2008г. членовете на БАПИОТ са се увеличили с 30 нови фирми.

3. Промени в състава на Управителния  съвет и промени в членския внос :

След гласуване бяха преизбрани г-жа Блага Йолова, управител на Крис - Пазарджик, и г-жа Антоанета Антонова, управител на  Антоан Вил - Русе. Участниците гласуваха  увеличение на таксата за членски внос през тази година с 20%. За фирми, заплатили членски внос до 31 март 2009г. бе приета отстъпка в размер на 5% .

4.Разни

В съпътстващата програма към Общото събрание на БАПИОТ се включи г-жа Мария Велева,  застрахователна компания ЗБК «БалканЪ». Тя представи  условията на застраховане по време на криза и ролята на компаниите-посредници при сключване на застрахователни договори.

Кратка презентация на ситуацията в бранша през изминалата 2008г. представи г-н Георги Стоев, Industry Watch. Представеният анализ бе изготвен на базата на анкета, проведена сред членовете на БАПИОТ и по данни на НСИ.
Презентацията е публикувана на сайта на БАПИОТ.

Общото събрание приключи със свободна дискусия на участващите фирми относно развитието на шивашкия бранш през 2009, броя на поръчките и последствията за фирмите от кризата.

Томбола с награди  бе част от приятните изненади на организираната официалната вечер. Вечерята бе придружена с вино от специалната селекция на изба Едуардо Миролио.

БАПИОТ
тел.: (02) 969 3161, факс: (02) 969 3181