English Начало Контакти

Информация за пресата

Писмо до г-н Станимир Бързашки - изпълнителен директор на ИАНМСП

Уважаеми господин Бързашки,       

С настоящето писмо изразяваме мнението на фирми - членове на БАПИОТ,  кандидатствали и не получили одобрение за финасиране по проекти на ОП "Конкурентноспособност".

В края на месец май бяха публикувани списъците на фирмите, чиито проекти са получили одобрение за финансиране. За съжаление не може да не прави впечатление фактът, че сред одобрените фирми почти не се срещат представители от нашия бранш.

Далече сме от мисълта,  че администрацията умишлено отхвърля проекти на предприятия от бранша, категоризирайки го като „неперспективен", но в същото време не можем и да не отчетем, факта, че почти не сме представени сред одобрените. Тази негласна „дискриминация"  е напълно неприемлива за предприятия, чиято продукция е насочена предимно към експорт и за които конкурентноспособността е от изключително значение.

Предприятия от бранша осигуряват работа на над 140 хиляди души. Над 80 % от фирмите от сектор текстил и облекло в страната работят по поръчки за външни възложители - главно от европейския пазар. Нашите шивашки фабрики предлагат високо качество на изработка, кратки срокове на производство и възможности за изпълнение на малки и сложни бутикови серии. Квалификацията на заетите в брашна е вече доказана, в подготовката им са направени сериозни инвестиции, създадени са добри условия на труд и евентуалното им освобождаване и пренасочване към други дейности би било в ущърб, както на  досега инвестиралите в тях работодатели, така и на държавата.

За жалост, с публикуването на одобрените за финансиране проекти не можем да видим подкрепата от страна на държавните институции към брашна и просперираща в последните години шивашка индустрия сега е сериозно застрашена да изгуби отвоюваните позиции и своята конкурентоспособност.

Обръщаме се към Вас с настоятелна молба за преразглеждане на подадените проектни предложения от сектор „Облекло и текстил", за подкрепата на бранша от страна на държавата в стремежа ни към преодоляване на кризата и за запазване на работните места в доказалите качествата си български предприятия.

В очакване на отговор от Ваша страна, оставаме


С уважение,

Мариана Манолова                                Валерия Жекова
Изпълнителен директор на БАПИОТ        Председател на УС на БАПИОТ