English Начало Контакти

Събития

Покана за посещение на семинара ЕНЕРГИЯ ПО МЯРКА, 15.05.2014г., гр.Гоце Делчев

Енергийната ефективност е важно условие за конкурентоспособността в промишленото производство, защото от една страна спомага за намаляване на разходите, а от друга страна клиентите все повече обръщат внимание на устойчивостта (енергийна, екологична, социална)н а продуктите, които купуват.

Фирма Пирин-Текс инициира на европейско ниво, с участието на EURATEX, БАПИОТ и други европейски организации, проекта SESEC (Sustainable Energy Savings in the European Clothing Industry), насочен към Енергийна Ефективност в производството на облекло. Целта на проекта е да засили вниманието на индустрията по темата на Енергийна Ефективност и да предложи аналитичен и систематичен подход за нейното подобряване.

Мероприятието е част от кампанията "Енергия по мярка", провеждана паралелно в няколко европейски страни и целяща да информира бизнеса за добрите практики в спестяването на енергия и да представи разработените в рамките на проекта инструменти за мониторинг и подобряване на енергийната ефективност.

Поканени са за участие мениджъри на предприятия, енергетици и други технически лица, имащи отношение по енергийните въпроси във фирмата.