English Начало Контакти

Новини

Към БАПИОТ се присъедини и италианската фирма за текстилни продукти Е.Миролио

Италианският текстилен конгломерат около Miroglio S.p.A. и образувани от представители на фамилията Миролио дружества в страната, са най-големите чуждестранни инвеститори в сектора. Текстилната продукция на групата съставлява прежди, плетива и платове и се продава в десетки страни, практически в цял свят. Произвежданите артикули са както от естествени суровини: вълна, памук, лен, така и със смесен състав с вискоза и други.

            През последните години стартира и нов етап на производство в страната (от Е. Миролио) - конфекция на плетиво, както и щампиране на тъкани.

            В резултат на фирмени преобразувания и преструктурирания - след редица сливания, вливания и разделяния, текстилните предприятия собственост на членове на фамилията Миролио и едноименната компания майка в Италия, са групирани в отделни дружества

            Понастоящем „Е. Миролио“ ЕАД, със седалище в Сливен и собственост на Едоардо Миролио, притежава текстилни заводи в Сливен, Ямбол и Свищов, с общ обем на инвестициите от над 300 млн. лева и активи за над 800 млн. лева. Основната дейност на Е. Миролио е базирана и съсредоточена в България като инвеститорът управлява собствени поделения и в Италия.

            Отделно функционира тъкачно-предачно предприятие в Нова Загора като поделение, собственост на фамилната група компании чрез връзки на собственост с компанията майка в Италия. След преобразуване - в „Миролио България“ ЕООД, Нова Загора - това дружество остава дъщерно на Miroglio S.p.A. (чрез Miroglio Fashion S.r.l.).

            Първоначално Миролио (чрез семейната компания майка в Италия) стъпват на българския пазар през 1999 г. с инвестиция „на зелено” (в „Джорджетти” АД, Елин Пелин), последвана от придобиване на вълнено-тъкачното предприятие „Слитекс” АД, Сливен (по-късно преименувано в „Миролио Лана” АД). Паралелно текстилният конгломерат придобива и „Букет” АД, Нова Загора. През 2001 г. е осъществено сливане чрез инкорпориране на българските текстилни поделения на компанията – „Джорджетти” АД се влива в „Миролио Лана” АД като новото дружество е преименувано на „Миролио България” АД. Седалището и адресът на управление на компанията в България са преместени в Сливен, а преследваните чрез сливането цели са възможност за по-добра експанзия на пазара, по-добър достъп и усвовяване на значителни финансови ресурси, с оглед инвестиционната програма в страната, както и стремеж за подобряване на ефективността и оптимизиране на оперативните разходи. По този начин местните предприятия се интегрират в единна структура от собствени поделения в рамките на групата.

            През 2009 г „Миролио България“ АД се преструктурира като се затварят фабриките в Елин Пелин и полиестерна тъкачница в Сливен.

            След неотдавнашни преобразувания, актуално дъщерно дружество на компанията майка в Италия е „Миролио България“ ЕООД, Нова Загора.

            Дружеството „Е. Миролио“ ЕАД стартира дейността си през 2002 г. (първоначално под името „Раумер България“, а с актуалното си име е от 2007 г.). След преструктурирания в поделенията на фамилната компания в страната, собственост на Е. Миролио остава големият текстилен завод в Сливен - включващ камгарна и щрайхгарна предачници, тъкачни, плетачен и багрилен цехове, апертура. През 2006 - 2007 г. инвеститорът изгражда нов завод в Ямбол, състоящ се от предачница (вълнена и памучна - в т.ч. за производство на вискоза и акрил), багрилен цех за прежди, пречиствателна станция и склад за отпадъци, за което получава сертификат първи клас за предвидените инвестиции.

            От 2007 г. Е. Миролио притежава и завод за предене на влакна от вискоза и вискозна коприна „Свилоза Ярн“ ЕООД в Свищов.

            През 2014 г. проектът за разширение и модернизация на фабриката за вълнени платове на Е. Миролио в Сливен отново получава сертификат за инвестиция клас „А“.

            През 2017 г. Е. Миролио (чрез Франко Фешън) открива цех за конфекциониране (съединяване и закачане на елементи) на плетива в Котел.

            Непрекъснатите инвестиции във фабриките на Миролио осигуряват модерно и високотехнологично за сектора производство, осигуряващо работа за квалифицирани текстилни инженери, оператори и технически състав. Практически всички изграждани фабрики в страната са оборудвани с нови производствени инсталации, осигуряващи:

-          непрекъснат цикъл;

-          увеличен производствен капацитет;

-          гарантирано високо качество на продукцията;

-          кратки производствени срокове.

            Инвеститорът, в лицето на Е. Миролио в частност, има траен интерес в страната, развивайки различни сфери на дейност. За отбелязване е, че основният състав на работещите е от местни лица, а работещите във фабриките му чуждестранни мениджъри и специалисти са единици (италиански граждани)

            По отношение на инвестициите си в текстилния сектор, италианският собственик залага и на развитие на знанията и уменията на наетите в предприятията - чрез обучения на работниците в производството, на специалисти и търговски агенти. Инвестира се и в осигуряване и трансфер на ноу–хау - за разнообразяване и развитие на нови продукти с цел утвърждаване на лидерски позиции на пазара, на който доминират задгранични клиенти.

            През годините компаниите в групата (както фамилната собственост, така и тези на Е. Миролио), въпреки отделни проблеми във връзка с поредицата от преструктурирания (в т.ч. затваряне на фабрики и във връзка с намалено търсене и негативни фази на икономическия цикъл), се ползват с имидж на коректен работодател. За работниците и служителите се предлага добро за страната равнище на материално стимулиране.

            Извършвайки дейността си в страната, Миролио се придържат към спазване на международни екологични стандарти и стандарти за качество, както и добри производствени практики. Е. Миролио ЕАД е сертифицирано съгласно изискванията на ISO 9001 и ISO 14001.

            В текстилното производство на Миролио в България работят над 2300 човека.