English Начало Контакти

Регистрация

Регистрационен формуляр
Моля попълнете формата по-долу.
1. Координати за връзка
Име на фирмата*:
Име на фирмата(EN.)*:
ID номер*: ИД по ДДС*:
М.О.Л*:
Пощенски код*:
Град*: Град(EN)*:
Адрес:
Адрес(EN):
Телефонен номер*: Факс:
Интернет сайт: http:// И-мейл*:
Описание:
Описание(EN):
Лице за контакти
Име*:
Име(EN)*:
Позиция*:
Позиция(EN)*:
Мобилен телефон:
Персонален и-мейл*:
2. Декларация за членство
С настоящето подаваме молба за членство в Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил /БАПИОТ/. Декларираме, че познаваме Устава на БАПИОТ и сме съгласни с него. Приемаме стойността на годишния членски внос да бъде в зависимост размера на фирмата, съответно:
  • 360 лева (до 50 души);
  • 720 лв. ( 50-200 души);
  • 1080 лв. (над 200 души);,
определен от Общото събрание на членовете на БАПИОТ от 17 Януари 2009г.

Фирми, заплатили такса членски внос до 31 Март 2009г., получават 5% отстъпка от дължимата сума.

Банкови данни:
Райфайзен Банк България АД
IBAN: BG75 RZBB 9155 1060 2250 18
BIC: RZBBBGSF

Приемам декларацията за членство*
Запознат съм със етичния кодекс*
3. Структура на фирмата
Продукти/услуги:
Мъжко облекло
Дамско облекло
Детско и бебешко облекло
Бельо и бански костюми
Горен трикотаж
Спортно облекло
Работно облекло
Домашен текстил
Платове
Прежди и конци
Аксесоари и спомагателни материали
Технически текстил
Оборудване за сектора
Услуги за сектора
Пазари:
Пазари(EN):
Брой служители на пълен работен ден:
Собственост:
частна
чуждестранна
държавна
4. Очаквания
БАПИОТ има желание да фокусира дейността и услугите си върху конкретните потребности на своите членове. Във връзка с това, Ви молим да отговорите на следния въпрос:

Кои от следните услуги представляват интерес за Вашата фирма?
Регулярна бизнес-информация:
Изложения в България:
Панаири в чужбина:
Нови технологии:
Обучения и семинари:
Симпозиуми/ конференции:
Бизнес контакти:
Мениджърски познания:
Представяне интересите на бранша:
Уеб Сайт:
Други:

*Анти-спам код

Генерирай нов код