English Начало Контакти

Анализи

Тесктилният износ на Пакистан отбеляза покачване с 23% за последните шест месеца на 2010г.

Текстилният износ на Пакистан отбеляза рекорд с повишение от 23 % за периода юли 2010 – януари 2011г.  И ако през същия период на 2010г. текстилният сектор в Пакистан  отчете износ за 10.8 милиарда долара, година по-късно резултатът е 13.8 милиарда долара. Дори само резултатите за януари 2011г. са невероятни, предвид отчетените 38% увеличение на износа, за да се достигнат рекордните 2.3 милиарда долара само за един месец .

Памучните облекла се озоваха между десетте най-скъпи износни стоки в посочения период (1.3 милиарда долара ).

Износът на суровини се покачи с 16.7 % достигайки 19.3 милиарда долара за периода юли 2010 – януари 2011.

Източник : Cotton News