English Начало Контакти

Анализи

Макроикономически обзор за 2008г.

 

През третото тримесечие на 2008 г., по предварителни данни на Националния статистически институт България генерира икономически растеж от 6.8% спрямо съответното тримесечие на 2007 г. Растежът на БВП за деветмесечието на 2008 г. е 7.0%.

През ноември 2008 г. общото ценово равнище се понижи с 0.1% спрямо предходния месец. Средното относително нарастване на потребителските цени през ноември 2008 г. спрямо ноември 2007 г. е 9.1%.

Нивото на безработица през ноември 2008 г. е 5.85%, като се запазва на нивото от предходния месец.

През октомври 2008 г. промишлените продажби се понижиха с 5.0%, а промишленото производство c 1.9% спрямо съответния месец на 2007 г.

Износът за януари-октомври 2008 г. възлиза на 13 241.3 млн. евро и се увеличава с 18.9%, а вносът е 20 641.7 млн. евро като нараства с 22.7% спрямо същия период на 2007 г.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги и през третото тримесечие на 2008 г. е отрицателно, като вносът на стоки и услуги надвишава с 2 278 млн. лева стойностния обем на износа. За периода обемът на външнотърговския оборот е нараснал с 5.4%, износът на стоки и услуги е нараснал с 3.8%, докато увеличението на вноса на стоки и услуги спрямо съответното тримесечие на 2007 г. е 4.2%.

Преките чуждестранни инвестиции в България за януари-октомври 2008 г. възлизат на 4867.8 млн. евро (14.3% от БВП) при 5364.2 млн. евро (18.6% от БВП) за януари-октомври 2007 г.

Инфлацията за периода януари - ноември 2008 г. спрямо същия период на предходната година е 12.8%.

По данни на Агенцията по заетостта през ноември 2008 г. равнището на безработицата в страната се запазва на нивото от предходния месец - 5.85%. В бюрата по труда са регистрирани 216 842 безработни - със 198 души повече спрямо предходния месец.

Източник : МИЕ