English Начало Контакти

България в ЕС

България губи позиции като аутсурсинг дестинация

 

България запазва конкурентните си предимства пред държавите от Централна и Източна Европа и Азия, но губи позиции пред балтийските държави. Това показва анализът на международната консултантска компания A.T.Kearney за 2011. 

Основните конкурентни предимства на България в сферата на аутсорсинга са политическата стабилност, членството в Европейския съюз, близостта до държави от Европа, данъчното облагане.

Областта, в която България трябва да положи повече усилия, е качеството и количеството на работната сила, за да можем да се развиваме със същите темпове, с каквито и нашите конкуренти.

Най-големите предизвикателства пред аутсорсинг бизнеса в България са свързани именно с намирането на квалифицирани кадри, постигането на растеж и диверсифицирането на услуги и клиенти.

Един от основните изводи на проучването е, че секторът у нас работи предимно с чуждестранни клиенти. Топ 3 на държавите, които аутсорсват у нас са Великобритания, САЩ и Германия. Най-често използват възможността да изнасят вътрешни процеси компании от финансовия сектор, телекомуникациите, разработката на софтуер и търговията на едро и дребно. 

Голям риск за компаниите в сектора, е, че голяма част от тях са зависими от малък брой клиенти. При три от всеки четири компании над 80% от годишните им приходи се формират от 5 или по-малко клиента. В същото време е значителен делът на дружествата, които разчитат на един, до два клиента, за по-голяма част от приходите си.

За съжаление, мениджърите в България не могат да разчитат на държавата, за да получават повече работни ангажименти от нейните структури. Те посочват, че в други страни, като САЩ и Холандия именно държавата е най-големият възложител на аутсорсинг бизнеса. У нас публичният сектор има дял от около 6% в поръчките на аутсорсинговите компании, сочи проучване на SeeNews.