English Начало Контакти

България в ЕС

Безработицата стигна 12% за първото тримесечие

Промишлените предприятия страдат от недостиг на работна сила, сочат данни на НСИ

Безработицата достигна 12%, или 395.5 хиляди е броят на безработните лица през първото тримесечие на 2011г., сочат ключовите показатели на България, публикувани от НСИ. В сравнение със същия период на миналата година, броят на безработните лица се увеличава с 54.5 хиляди, а коефицентът на безработица - с 1.8 пункта.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2011г. 6,8% от промишлените предприятия посочват недостига на работна ръка като фактор затрудняващ дейността им. През март 2011г. средната работна заплата е 689лв. ( по предварителни данни ), което е с 3.9% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2010г. среднара заплата се е увеличила с 8.3%.

През първото тримесечие на 2011г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 890.7 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 44.7%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят на заетите лица намалява със 120.6 хил., а коефициентът на заетост - с 1.4 пункта.