English Начало Контакти

България в ЕС

ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕУРАТЕКС ЗА СВЕТОВНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ

 

Като приложение ще намерите подготвителната версия на Еуратекс за изискванията при етикетирането в областта на текстила и облеклото в цял свят, като на етикета трябва да присъства  необходимата информация относно: а/Произход, б/Начини за пране, в/Размери, г/ Състав, д/ Език, е/ Други допълнителни изисквания за етикетиране.

Анексът доплва данните, публикувани през 2004, като в подчертаните в черно пасажи касаят страните от  ЕС-27, както и някои страни, нечленуващи в ЕС като: Бразилия, Канада, Колумбия, Еквадор, Исландия, Мексико, Оман, Северна Афкика, Северна Кореа, Тайван, и Тринидад и Тобаго. Пет нови страни за въведени към таблиците.

Информацият засяга общо 211 страни и територии, за някои от които Еуратекс има частична или непълна информация.

Приложение - изтегли таблиците в оригиналсвали pdf (896Kb)