English Начало Контакти

България в ЕС

06.06.2007

КАК ДА ЕКСПОРТИРАМЕ ОБЛЕКЛА ЗА ЕВРОПА?, 3

КАКВА ПРОДУКЦИЯ ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА, КОГА, ПО КАКЪВ НАЧИН И КАК ДА БЪДЕ АДРЕСИРАНА ДО КУПУВАЧИТЕ? След като сте установили работещи контакти с купувачите, необходимо е незабавно да им бъдат изпратени мостри по експресни куриери, или да им бъдат предос

Прочети повече >>
29.05.2007

Предстоящо обучение в Япония на мениджъри на фирми от ЕС

World Class Manufacturing 11 - 16 ноември 2007 г. Европейски мениджърски кадри

Прочети повече >>
16.05.2007

КАК ДА ЕКСПОРТИРАМЕ ОБЛЕКЛА ЗА ЕВРОПА?, 2

В предишния абзац споменахме, че участията в изложение е добре да се комбинират с организирани бизнес-пътувания до близки на мястото, където сме били дестинации. Бизнес-пътуванията изискват от вас да сте установили предварително контакт с потенциалния кли

Прочети повече >>
28.03.2007

КАК ДА ЕКСПОРТИРАМЕ ОБЛЕКЛА ЗА ЕВРОПА?, 1

Изследване на Sippo International – Швейцария

Прочети повече >>
28.03.2007

ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕУРАТЕКС ЗА СВЕТОВНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ

Като приложение ще намерите подготвителната версия на Еуратекс за изискванията при етикетирането в областта на текстила и облеклото в цял свят, като използвате необходимата информация относно: а/Произход, б/Начини за пране, в/Размери, г/ Състав, д/ Език,

Прочети повече >>
27.02.2007

Главна инспекция по труда стартира национална кампания за проверка спазване разпоредбите на Кодекса на труда

От 1 март до 30 април 2007 г. Главна инспекция по труда ще проведе в цялата страна национална кампания за проверка спазване разпоредбите на Кодекса на труда (КТ)

Прочети повече >>
29.01.2007

Поредица: Някои практически мерки за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд в шивашките предприятия /3/

Лични предпазни средства На работещите с кроялни банцизи е необходимо да бъдат осигурени метални ръкавици за предпазване от срязване - т. 6.7. от Приложение № 1 към чл. 17 на Наредба№ 3 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за безопасност и опазване здр

Прочети повече >>
29.01.2007

Закон за данъците върху доходите на физически лица

В ЗДДФЛ са запазени повечето от принципите на отменения ЗОДФЛ, като се въвеждат и някои принципно различни регламента по отношение облагането с окончателен годишен (патентен) данък през 2007 г.

Прочети повече >>
29.01.2007

Китай - 2007 квоти, адаптирани след разширението

Предоставяме на вниманието ви новите нива на квотите за внос от Китай, определени след разширението на ЕС за 10 категории текстилни изделия от Споразумението между Китай и ЕС – юни 2005 г. Разпоредба 54/2007 O.J. L18/2007. Нивата са адаптирани за нови

Прочети повече >>
10.01.2007

Относно: Проведена среща между БАПИОТ, Министерство на финансите и Агенция митници .

БАПИОТ благодари на Министерство на финансите и Агенция митници за бързата реакция и проведената вчера среща. Благодарим също така за добрия тон и за изразения интерес и желание да се помогне на производителите на облекло.

Прочети повече >>
стр. 11 от 14  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14