English Начало Контакти

България в ЕС

30.10.2006

Поредица: Някои практически мерки за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд в шивашките предприятия /2/

ГЛАВА ТРЕТА А. Производство на облекло. 1. Технология на процеса. Производството на облекло включва редица процеси и дейности, в резултат на които се получава крайният продукт – съответния вид облекло.

Прочети повече >>
24.10.2006

Inno Award 2006

Inno Award 2006 е съвместна инициатива на Министерството на икономиката и енергетиката, Мисията на Световната банка в България, Българската стопанска камара, Българската академия на науките и фондация "Приложни изследвания и комуникации".

Прочети повече >>
03.10.2006

Поредица: Някои практически мерки за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд в шивашките предприятия /1/

Примерен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии в шивашкото предприятие

Прочети повече >>
29.09.2006

СИСТЕМАТА ИНТРАСТАТ

Приемането ни в ЕС ще задължи страната да изготвя текуща информационна справка за движението на стоките в рамките на ЕС. Подаването на интрастат-декларации ще бъде ежемесечно

Прочети повече >>
29.09.2006

Новите изисквания и терминология за Incoterms 2000

Incoterms са стандартите за международна търговия, използвани при международни договори и търговски контакти. Те са публикувани разпространявани от Международната търговска палата и са базирани кна международни договорености между страните от цял свят.

Прочети повече >>
21.09.2006

LEAPFROG – проект на Еуратекс

LEAPFROG - инициатива за развитие и иновации в областта на текстила и облеклото, водена от Еуратекс. Проектът обединява консорциум от фирми, производителки на облекло и текстил и изследователски институти с цел да се разработят и въведат нови методи

Прочети повече >>
02.08.2006

Българското митническо законодателство се хармонизира с правото на ЕС

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за митниците, с което българското митническо законодателство се хармонизира с правото на ЕС. С измененията и допълненията в подзаконовата нормативна база се постига съответствие с регламентит

Прочети повече >>
31.07.2006

Eвропейска технологична платформа за бъдещето на текстила и облеклото

История на Европейската технологична платформа През 2003 година ЕС определя Текстилът и Облеклото като ключов индустриален сектор в разширена Европа. Дават се препоръки за дългосрочна транформация и постигане на конкурентноспособност на сектора.

Прочети повече >>
24.07.2006

Програмата REACH - борба за екологично чист свят

ЕУРАТЕКС – европейската текстилна асоциация разпрати писмо до своите асоциации-членове, чиито асоцииран член е и БАПИОТ, свързано с новата европейска политика за химическите вещества – REACH.

Прочети повече >>
29.06.2006

Първа Национална конференция за корпоративна социална отговорност в България

Как да интегрираме политиките за Корпоративната социална отговорност в дейността на бизнеса София, 13 юли 2006 г. За инициативата: Идеята за провеждане на конференция по темата за корпоративната социална отговорност e на Националната кръгла маса з

Прочети повече >>
стр. 13 от 14  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14