English Начало Контакти

България в ЕС

20.06.2006

Национална награда за социално отговорно предприятие

Националната награда за социално отговорно предприятие е ежегодно провеждан конкурс за предприятие, извършващо стопанска дейност на териоторията на Република България и желаещо да реализира концепцията за корпоративна социална отговорност в своите взаимоо

Прочети повече >>
05.05.2006

Резултатът от премахването на квотите - година 1

Премахването на квотите от 31 ви декември 2004 година, съгласно Споразумението за търговията с облекло и текстил, доведе до бързо повишаване на вноса в Европа на някои категории облекла

Прочети повече >>
05.05.2006

Конкурентноспособността на бранша текстил и облекло в Европа

Кратко обобщение на резултатите от проучване на Еуратекс, проведено между нейните членове.

Прочети повече >>
19.04.2006

Текстилът и облеклото в Евро-Средиземноморската зона

Диалогът между ЕС и средиземноморските страни за бъдещето на текстила и облеклото в региона

Прочети повече >>
04.04.2006

Форми и цели на социалния диалог - предпоставка за интеграция в европейските социални структури.

В Европейския съюз се отдава особено голямо значение на социалния диалог, което на практика означава осъществяването на дискусии, консултации, преговори и общи действия на социалните партньори, представляващи двете страни на индустрията: работодателите и

Прочети повече >>
31.03.2006

ЕКО-ЕТИКЕТ / ЗЕЛЕН ЕТИКЕТ

Информираме ви, че вече можете да кандидатствате за Eco-label на Европейския съюз, известен

Прочети повече >>
31.03.2006

СТРАНИ-КАНДИДАТКИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕС – ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ

Условията на двустранните споразумения за търговията между ЕС и страните кандидатки като България и Румъния се уреждат в подписаните споразумения за търговско сътрудничество. Това взаимно споразумение

Прочети повече >>
30.03.2006

Глава 10 - ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Данък върху добавената стойност Основните принципи и правила в областта на ДДС са регламентирани в Шестат директива - 77/388/ЕИО. Целта на Шестата директива, приета през 1977 г.

Прочети повече >>
30.03.2006

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ.

Необходимостта от разработването й е обусловена от развитието на евроинтеграционните процеси в областта на граничния контрол, както и заплахите за националната сигурност

Прочети повече >>
стр. 14 от 14  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14