English Начало Контакти

Информация за проекти

Design4Children : БАПИОТ отново партньор в международен проект

 

               

 

Този проект е насочен към нуждите на сектора за производство на детски продукти, и в частност детско облекло,с цел запазване конкурентността на европейските производители на международно ниво.


Описание на проекта

Проектът има за цел да създаде за сектора и по-специално за европейските МСП  в сектора нови инструменти и средства, които да въвеждат иновациите. Като резултат от дейността по проекта два нови продукта/услуги трябва да бъдат създадени : Иновативен Софтуер за 3D дизайн и Програма Пазарен асистент.

За да бъдат разработени тези продукти е необходима огромна изследователска дейност, която да положи основата на новите изисквания за здравето, безопасността и благосъстоянието на децата.

Четири различни области в рамките на връзката дете-продукт-родителите ще бъдат обект на изследване: (1) Определяне на размера / Формиране; (2) Термо техника; (3) Безопасност / Защита и (4) Ползваемост.

Продължителност: 3 години

 

Начална дата: 2010

Собствеността върху крайните резултати: Асоциациите ще притежават всички права върху интелектуална собственост, получени в резултат на проекта.

 

Партньори по проект

1./ Asociación Española de Fabricantes de Productos para la Infancia (ASEPRI)

Испания

Координатор

2./ Children’s Fashion Europe (CFE Europe )

Асоциации бенефециенти

3./ Bulgarian Association of Apparel  and Textile Producers and Exporters (BAATPE)  - България

Асоциации бенефециенти

4./ Ente Confederale di Istruzione per L'artigianato e le Piccole Imprese ( 

ECIPA) – Италия

Асоциации бенефециенти 

5./ Bebé DueИспания - SME технологични доставчици 

6./ Kolev and KolevБългария - SME технологични доставчици 

7./ BRAVOTEX IIПортугалия - SME технологични доставчици 

8./ Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)Испания - RTD изпълнители 

9./ The Intelligent Systems Research Institute(ISRI)Англия - RTD изпълнители 

10./ Browzwear InternationalИзраел - RTD изпълнители 

11./ Asociación para Estudios de Investigación en Pediatría (ASEIP) – Испания

Крайни потребители

12./ Muotikaupan Liitto ry (MKL)Финландия

Крайни потребители

Асоциации бенефециенти: Една от асоциациите-участнички в проекта е координатор на проекта. Асоциации за участие в проекта имат право да определят първоначалните спецификации в зависимост от потребностите на своите членове. Те щса основните бенефициенти на резултатите от проекта и така те ще притежават всички права върху интелектуалната собственост, генерирани в проекта. След края на проекта, те ще имат за роля да действат като дистрибуторите на готовия продукт с цел да предоставят на своите членове разработените нови средства (безплатно или срещу определен тип възнаграждение).

RTD изпълнители: ще извършват всички процеси на научноизследователска и друга дейност, с цел изграждане на технологичните нововъведения на проекта.

SME – Технологични доставчици: Ще осигурят технологичната подготовка, както производствените дадености с цел да се даде възможност на изпълнението и комерсиализацията на новите технологии, които ще отговорят на нуждите/проблемите на членове на асоциациите.

Крайните потребители: Ще участват в проверката и тестването на новите иновациите.