English Начало Контакти

Информация за проекти

Стартира дейността на новия международен проект за енергийна ефективност - SESEC, в който БАПИОТ си партнира с представители на още 5 европейски държави.

 

На 26 март 2012 г. в Брюксел се проведе първа работна среща за начало на проекта SESEC, в който екипът на БАПИОТ също участва като партньор.

Дейността на проекта е насочена към изработване на успешни програми и методи за енергийна ефективност, подобряване на практиките и състоянието на сектора и може накратко да бъде конкретизирани така :

-         Стартиране на конкретни действия за сектор Облекло и текстил , които пораждат максимално пестене на енергия в шивашката промишленост;

-         Уползотворяване на съществуващите вече методи и информации, за да се постигне по-силен ефект, да се създадат по-големи ползи и да се обхване по-широк спектър от компании.

-         Разширяване на влиянието на проекта посредством разпространение на информация и добри практики за енергийно ефективни технологии и системи за енергийно управление към фирмите от сектор Т&О;

-         Провеждане на обучения и одити, за да се определят необходимите резерви и разходи при подобна система за енергийната ефективност и ефективността на тези мерки;

Участието на БАПИОТ в международния проект ще допринесе за максимално увеличение на влиянието на проекта, директна връзка с МСП от сектора в България, и изработване на конкретни и практични мерки за енергийна ефективност с бъдещо приложение в производството.

Проектът е с продължителност 30 месеца, координатор е ЕУРАТЕКС, а сред останалите участници в проекта са експертни организации, изследователски институти, неправителствени и браншови организации и фирми от сектора от България, Румъния, Португалия, Германия, Италия, Швейцария.