English Начало Контакти

Информация за проекти

От септември фирмите ще могат да наемат безработни младежи, без да правят допълнителни разходи за заплати, осигуровки и обурудване на новите работни места.

 

Схемите „Първа работа” и „Ново работно място”, по които ще бъдат насочени близо 38 млн. лв., ще осигуряват обучения и последващо включване в заетост на близо 4 000 безработни младежи до 29-годишна възраст. Те, в съчетание с изпълняваната в момента схема „Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, ще осигурят подкрепа от страна на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за изпълнение на целите на Националната инициатива „Работа за младите хора”, която беше приета от правителството на Р. България в края на м. март. Резултатите към момента сочат, че 40% от младежите без професионален стаж, започнали работа в рамките на проектите, финансирани със средства от ОП РЧР, запазват своето работно място при същия работодател.

Специално по схемата « Ново работно място» фирмите ще могат да наемат млади хора до 29г. , регистрирани в бюрата по труда. С парите от програмата те ще трябва да им осигурят обучение по професията и заетост от половин до една година, без да се налага да се плаща за това.

За младия човек това му дава възможност да придобие опит и квалификация и то от първото си работно място. По-този начин той ще стане по-успешен, ще повиши шансовете си за намиране на постоянно работно място. От друга страна, за компаниите това е шанс да използват тези млади хора за решаване на текущи задачи и за осъществяване на временни замествания в работния колектив ( в случаите на майчинство, и др. )

БАПИОТ се свърза с Агенцията по заетостта за повече информация по програмите и условията за кандидатстване. Към момента такава не е налична, но се очаква да бъде изнесена публично на официалните сайтове на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и директно на място във всички регионални Бюра по труда.