English Начало Контакти

Информация за проекти

Проект Design4children, с участието на екипа на БАПИОТ, навлезе в своето последно 6-месечие

Проект Design4children , за който неколкократно сме информирали своите членове, приключва през 2013 г.

До този момент два  от основните продукти – резултат от проекта са вече разработени, а третият и последен е във финален стадии.

Като напомняне резултатите от проектът са:

R1: Софтуер за усъвършенстване и подкрепа на дизайна на детски дрехи и аксесоари (design support software). Целта на тази софтуер е да достави информация на дизайнерите, която да подпомогне създаването на продукта. Този софтуерен инструмент ще подпомогне подобряване на функционалността на детските продукти и ще подсигури комфорта и благосъстоянието на децата.

R2: В основата на виртуалният функционален тест (functional performance test bed) е разработване на виртуален динамичен манекен, позволяващ на дизайнера да определи правилното позициониране, конструиране и адаптиране на различните продукти за деца в съответствие с телесните мерки и възрастта на децата. Този тип манекен ще включва антропометрични критерии за правилно оразмеряване на конструкцията на тялото и вариации, които да позволяват термален комфорт.

R3: Изграждане на специализиран софтуер на база данни, подадени от производители, експерти, клиенти и търговци на дребно и др. Резултатите от събраната информация ще се използват от :  клиентите, когато купуват продукти, търговците на дребно, за да могат да услужат по-добре на клиентите, на производителите, за да могат да подобрят качеството на техните продукти.

Design4children започва подготовката на фазата, при която ще бъдат тествани резултатите от трите инструмента в реални условия с компаниите