English Начало Контакти

Информация за проекти

Проектно предложение за промени в Закона за професионалното образование и обучение

На 15 май, в Съвета на браншовите организации при БТПП се проведе среща-дискусия относно Проект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Планираните законодателни промени не могат едновременно да се адресират към всички нива на образователната система, изискващи реформа, но стремежът е чрез предложения законопроект да се разкрият допълнителни възможности за продължаване на образованието и съответно улесняване достъпа до пазара на труда на по-голям брой лица.

В дискусията, която се състоя на 15 май, участваха зам.министърът на образованието, младежта и науката г-жа Мариaна Банчева, началникът на отдел „Професионално образование и обучение“ в просветното министерство Емилия Вълчовска, председателят на БТПП Цветан Симеонов, зам.-председателят на Съвета на браншовите организации при БТПП и член на Изпълнителния съвет на Палатата Лъчезар Искров, както и представители на БАПИОТ.

Емилия Вълчовска представи основните акценти в проекта за изменение и допълнение на ЗПОО и възможностите за отваряне на образователната система към партньорство с бизнеса.

Участниците в работната среща обсъдиха организацията и механизмите за въвеждане на обучение чрез работа, необходимите нормативни промени в Закона за професионалното образование и обучение, Кодекса на труда и др.

В проекта е записано, че професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуално обучение), като форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите. Този вид обучение в професионалната гимназия се финансира със средства от държавния бюджет, а професионалното обучение в реална работна среда чрез наемане на работа в предприятието се финансира от работодателя. Съгласно проектозакона, професионално обучение чрез работа ще се провежда въз основа на договор сключен между професионалната гимназия и работодателя.

Законопроектът предвижда изменения при въвеждане на модулна организация на професионалната подготовка, нови гъвкави пътеки за придобиване на професионална квалификация, по-осезателно включване на работодателските организации в системата на ПОО, съответните промени в Кодекса на труда, свързани с договорите за ученичество и признаването на квалификацията на ученика.

Всички фирми, които имат идеи за усъвършенстване на професионалното обучение и доближаването му до нуждите на бизнеса могат да ги отправят към офиса на БАПИОТ на имейл

association@bgtextiles.org