English Начало Контакти

Информация за проекти

Представяне на резултатите от проектът Design4Children на международния панаир за детска мода "FIMI"

На 21 юни 2013г. на международния моден детски панаир "FIMI" в Валенсия - “ASEPRI” и  институтът на Валенсия за биомеханика заедно с своите партньори по проектът представи резултатите от европейския проект Design4Children. Проектът има три основни свръх - технологични разработки  като цел е да се превърнат в продукт и да ги въведат на пазара, за да могат потребителите да извличат полза от информацията извлечена в рамките на цикълът на живот на проектът. Продуктите  представляват иновация за индустрията и ще предостави маркетингова възможност за иновационните компании които непрекъснато търсят конкурентни предимства.

Трите продукта са „Design Supporter” които ще подпомогнат на дизайнерските екипи да въведат подобрени функции на продуктите си и да подсигурят комфортът и благосъстоянието на децата за който е предназначен този продукт.

„Virtual Tester” Който прогнозира комфортът на децата и жизненият цикъл на продуктът според функционални  свойства от виртуални прототипи.

„Purchase advisor” ще бъде достъпен чрез интернет и в пунктове за продажба, с цел да помогне на купувачите и търговците на дребно да изберат продукти който да отговарят по добре на нуждите на своите деца. По-време на презентацията бе представен и първият резултат на проектът E-Child Европейски  проект по програма Леонардо, която се стреми да създаде курс за професионална квалификация по ергономия и лекота за използване на детски продукти от дизайнери. Резултатът от тази инициатива ще бъде достъпен в онлайн вариант на няколко езика в края на 2013г.

Повече информация може да намерите на сайта  www.design4children.eu