English Начало Контакти

Информация за проекти

Проект SESEC – дайте вашата оценка за софтуерния инструмент

Уважаеми колеги,

за тези от Вас, които до момента не са се включили, в приложение ви изпращаме за ползване пилотната версия на софтуерния инструмент за енергийна ефективност в производството на облекло, който беше разработен в рамките на проект SESEC с участието на БАПИОТ.

Инструментът се състои от 3 файла:
Помощен инструмент за разпределяне на енергията (ПИРЕ) – позволява разпределяне в графичен вид на вашата енергия на месечна база по процес и по консуматори;
Инструмент за енергиен мениджмънт и бенчмаркинг (ИЕМБ) - дава информация за
енергийните ви индикатори, необходима за правилното управление на
енергийните разходи във фирмата;
Инструмент за самооценка - предлага ви конкретни практически мерки за подобряване на енергийната ви ефективност чрез използване на подбрани най-добри практики в сектора;

Трите части са свързани и използването им ще ви позволи да следите и управлявате своите енергийни разходи на месечна база. Необходимо е еднократно попълване на изискваната информация и след това само месечно актуализиране. Попълват се както технически, така и икономически данни, затова е препоръчително в попълването им да участва както техническо лице (енергетик или главен механик), така и лице, отговорно за производството(началник производство, счетоводител или управител).

Инструментът е лесен за използване, като за целта е желателно да бъдат следвани указанията, дадени в самите файлове.
Това е пилотната версия на този инструмент и ще очакваме от вас обратна информация за това,  до колко полезен и лесен за употреба според вас е той.
На база на вашите коментари, ако е необходимо, ще бъдат направени подобрения.

При въпроси и трудности, свързани с използването на инструмента, моля да се обръщате към г-н Николай Узунов (тел. 0887 050590, e-mail: n.uzunov@pirintex.com), който ще ви даде необходимите допълнителни разяснения.