English Начало Контакти

Информация за проекти

Проект SESEC - Енергийната ефективност в производството на облекло събира водещи български производители

София, 15 Май 2014 г. – Първи практически семинар по енергийна ефективност за българските производители на облекло се проведе на 15 май 2014 г. в Пирин-Текс,
гр. Гоце Делчев. Събитието събра представители на повече от 30 български фирми – производителки на облекло. Семинарът е част от  поредицата събития по проект SESEC, който разработва подходи за подобряването на енергийната ефективност в сектора.

 

Участниците в семинара - мениджъри на предприятия, енергетици и технически специалисти, имащи отношение по енергийните въпроси във фирмите, бяха запознати с производството и с мерките за енергийна ефективност във фирмата-домакин. В последните години „Пирин-Текс” въвежда нови технологии, подобряващи енергийната ефективност като въведените нови процеси и оборудване при гладенето на облеклата, с които фирмата успешно намалява енергийното потребление в този етап на производствения процес с 37%.

 

Обучението по енергийна ефективност в рамките на семинара, проведено от енергийните специалисти Петър Манолев и Славей Щерев, бе фокусирано върху:

  • Инструменти за мониторинг и повишаване на енергийната ефективност във фирми за облекло, разработени от проект SESEC;
  • Демонстрация на начина на работа с инструментите;
  • Презентации по конкретни теми от енергийната ефективност в производството: осветление; сгъстен въздух; климатизация; свободен пазар на електро- енергия.

 

Проектът SESEC вече води до резултати сред българските фирми-производителки на облекло и текстил. Използвайки създадените по SESEC инструменти, специалистите на базирана в гр. Ловеч Крис Фешън идентифицират потенциал за спестяване на 10-15% от употребяваната енергия на годишна база.

„Инструментите, разработвани по проект SESEC допринасят съществено за подобряване на конкурентоспособността на европейските производители на облекло на световния пазар”, заяви Радина Банкова, Председател на БАПИОТ и собственик на Крис Фешън Индъстрийс и допълни: „Този проект подпомага непосредствено и българските производители, предимно малки и средни предприятия, като им осигурява достъп до експертна информация и инструментариум, които, ако трябваше да бъдат набавени от самите фирми, биха отнели много повече вътрешни ресурси.”

Втори семинар, посветен на енергийната ефективност в производството на облекло и текстил ще бъде проведен на 6 юни 2014 г. на територията на Крис Фешън Индъстрийс АД, гр. Ловеч.

 

За проекта SESEC

Целта на проект SESEC (Sustainable Energy Saving for the European Clothing industry) е да стимулира производителите да предприемат мерки за енергийната ефективност в производството и да предложи систематичен подход за нейното подобряване. Проектът е част от кампанията „Енергия по мярка”, стимулираща енергийната ефективност в производството на облекло и текстил. Тя предоставя на производителите информация и методи, с които те да могат на подобрят енергийната ефективност на своето производство. Проектът SESEC обединява 9 партньора от 6 страни-членки на Европейския съюз – Италия, Германия, Португалия, Румъния, Белгия и България. Участниците от нашата страна са Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) и Пирин-Текс ЕООД. Кампанията се подпомага от Програма „Интелигентна енергия – Европа”.

 

# # #

За БАПИОТ

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) е създадена през 1999 г. за защита интересите на българските производители на облекло и текстил и обединява 145 фирми-членки и 1 колективен член – производители на текстил, облекла от трикотаж и тъкани платове, аксесоари, дистрибутори на машини за текстилната промишленост. Приоритетни за организацията са: участието в обществения диалог за изготвяне на промени в областта на трудовото право в интерес и на работниците и на производителите; промени в професионалното образование, улесняващи придобиването на професионални умения с участие в производствения процес; облекчаване на процедурите за назначаване на бежанци за запълване на дефицита на човешки ресурси в сектора. Асоциацията работи за проучване на пазарите на българско облекло и текстил, както и за повишаване познанията на чуждестранния купувач за предимствата на българските производители. БАПИОТ е член на организацията-шапка на европейската текстилна индустрия EURATEX, чрез която текстилът и облеклото в страната са представлявани на нивото на Европейския Съюз. БАПИОТ е пълноправен член на най-голямата световна организация в бранша - International Apparel Federation (IAF), членува в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и поддържа ползотворно сътрудничество с Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), различни неправителствени организации и сродни европейски организации.

Интернет страница на БАПИОТ: www.bgtextiles.org.

 

 

 

За контакти:                             

БАПИОТ 

Инж. Анастасия Симеонова  

+359 (2) 969 31 61

a.simeonova@bgtextiles.org

 

 

PR Point

Галин Бородинов

+359 (2) 943 87 04

g.borodinov@prpoint.bg