English Начало Контакти

Информация за проекти

22.03.2006 - Старт на “Европейско сътрудничество за корпоративна социална отговорност”

 

Как можем да вдъхновим повече европейски компании да отидат отвъд минималните законови изисквания, в полза на обществото и устойчивото развитие? С други думи, как можем по най-добър начин да насърчим по-сериозния ангажимент на бизнеса към корпоративната социална отговорност?

С цел мобилизиране на ресурсите и капацитета на европейските предприятия, както и с цел Европа да стане място, където развитието в тази сфера е изключително напреднало, Европейската комисия обяви подкрепата си за старта на проекта "Европейско сътрудничество за корпоративна социална отговорност".

Новият проект е с отворен характер, всички европейски компании, независимо от тяхната големина, са поканени доброволно да изразят своята подкрепа. Той не е правен инструмент, който трябва да бъде подписан от компаниите. Това е политически чадър за нови и съществуващи инициативи в сферата на корпоративната социална отговорност, предприемани от големи компании, малки предприятия, и имащите интерес в тази сфера. Той трябва да доведе до нови партньорства и нови възможности за всички, които полагат усилия в популяризирането на корпоративната социална отговорност.

Заместник-председателят на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген, отговарящ за предприятията и индустриалната политика, заяви: "Това сътрудничество ще помогне за уравновесяването на икономическите и социални амбиции на Европа, както и тези в сферата на околната среда. Европейската комисия предпочете един доброволен подход, който е по-ефективен и по-малко бюрократичен. И понеже корпоративната социална отговорност се отнася до едно доброволно бизнес поведение, ние можем да я насърчим, ако работим ръка за ръка с бизнеса. Европа се нуждае от обществена среда, в която предприемачите се оценяват не само по добрите печалби, които реализират, но и по приноса при решаването на предизвикателствата в социалната сфера."