English Начало Контакти

Информация за проекти

УЧАСТВАЙТЕ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ФАР ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – краен срок за подаване на документи – 26.04.2006

 

Критерии за участие в проекта:

 

  • § Да са регистрирани преди 30 юни 2004
  • § Да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за МСП
  • § С основна икономическа дейност в сферата на производството - код 15-37 от Националния класификатор на икономическите дейности

Пакет документи за участие на страницата на министерство на икономиката: http://www.mee.government.bg/

 

КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ УСЛУГИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАПИОТ

Флаг-Апекс ООД - преференциални цени за членове на БАПИОТ
София 1000, пл. „Македония" № 1, ет. 1, сграда на КНСБ
телефон:(02) 980 8081, факс: (02) 980 0811, е-mail: Vvassilev@flag-apex.com, http://www.flag-apex.com/

Аксент консултинг ЕООД - 10% отстъпка и подготовка на документите без предварително плащане

Бул. Стамболийски № 20, BG 1000 София
Тел/факс: + 359 2 980 94 68/ 986 73 10
 e-mail: office@accent.org.uk, http://www.accent.org.uk/

Щерев Консулт ЕООД - 10% отстъпка София   1612,  ул."Цар Борис III"126, офис  225, Телефон+3592/ 955 46 20, Факс  +3592/ 955 sconsult@mbox.contact.bg

Таурус консултинг предлага на фирми-членове на БАПИОТ отстъпка от 20% за писане на проекта или 200 евро без ДДС. Предлагат консултации за Маркетинг и Човешки ресурси.

За контакти:

Паулина Георгиева Генерален Директор

Тел.::9630070,8669335;факс:8669335 И-мейл:  http://www.taurusconsultants.bg/

 

 

БАПИОТ - след проведени разговори с консултантски и сертифициращи организации можем да предложим на тези от Вас, които се интересуват от сертификация по ISO 9001:2000, ISO 14001 или, OHSAS 18001 и отговарят на условията за финансиране по грантовата схема, следния вариант:

  • Да сключат договор с консултантска организация за изграждане и внедряване, като програмата покрива 65% от тези пари;
  • Срещу около 3500 лева (стойност, която ще варира в зависимост от големината на организацията), ще бъде изградена и сертифицирана система за управление по някой от желаните стандарти (ISO 9001, OHSAS 18001 и т.н.). 
  • Консултантската организация ще съдейства при подготовката документите за кандидатстване.
  • Програмата позволява да бъдат включени фирми, които вече имат сертифицирана система по някой стандарт, като това ще бъде предимство за кандидата желаещ да внедри система за управление по друг стандарт.

За допълнителна информация и включване в списък на желаещите: секретариата на БАПИОТ. 

 

Срок за предаване на фирмените документите, необходими за кандидатстване по програмата на консултанта: 05.04.06