English Начало Контакти

Информация за проекти

БАПИОТ подготвя проекти по общини за обучения на шивачки.

 

Идеята е обученията да бъдат финансирани от Агенцията по заетостта /АЗ/ по програма "Активни услуги на пазара на труда", която се очаква да стартира до края на март.

Обученията ще съдържат теоретична и практическа част. По теоретичната част обучението ще се проведе в регионалните центрове за професионално обучение на БТПП /Българската търговско-промишлена палата/. Практическото обучение ще се провежда във фирми, които ще наемат шивачките. Фирмите, които ще участват в практическото обучение на шивачките ще бъдат финансирани за това.

 

С цел подготовка на проектите, молим тези от Вас, които имат нужда от шивачки и желаят да участват да ни изпратят следната информация в срок до 30.03.06:

 

Фирма: .........................................

Брой шивачки, за които поемате ангажимент да бъдат постоянно назначени във Вашата фирма след обучението: ................

Желаете ли да участвата в практическото обучение на шивачките:...............................

Лице за контакт: ...................................

Телефон и ел.поща на лицето за контакт: ..............................

Фирмите могат да подготвят и собствени проекти. За модула квалификационни усуги, по програмата е необходимо да имате под-изпълнител лицензиран център за професионално обучение.

 

За тези от Вас, които искат да се запознаят по-подробно с програмата изпращаме приложено насоките за кандидатстване. Допълнителна информация можете да намерите на уеб-сайт:

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatId=16/01/02&WA=IntCooperation/AUPT/Aupt.htm&BM=3