English Начало Контакти

Информация за проекти

02.12.2011

Национална информационна кампания по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българскатата икономика" 2007-2013.

Графикът, програмата и пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Прочети повече >>
02.12.2011

ASEPRI представи проект Design4Children и неговите цели за бъдеще развитие по време на проведения във Валенсия семинар за млади предприемачи

Design4Children бе представен в частта “Benefits of Networking. New models of Cooperation”, като част от новите иновационни проектни модели.

Прочети повече >>
14.11.2011

Работен семинар на партньорите по проект ORF разглежда новите програми с европейско финансиране.

На 17 ноември 2011 г. в Интерпред, София се проведе работна среща на представителите на Балканските браншови организации в рамките на проект ORF, чийто партньор е и БАПИОТ.

Прочети повече >>
28.10.2011

TEX-WEB: първа среща за напредък и планиране на 2012

През 2012 г. като представител на страна от ЕС и член на Euratex, БАПИОТ ще бъде домакин и организатор на две събития в България от различен формат и международно участие.

Прочети повече >>
28.10.2011

Нова грантова схема за безопасни и здравословни условия на труд

Агенция по заетостта стартира на 17.10.2011г. открита процедура за конкурентен подбор на проекти по ОП Развитие на човешките ресурси, BG051PO001-2.3.02 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”.

Прочети повече >>
27.10.2011

Design 4 Children : трета поредна среща на партньорите по проекта

На 19 и 20 септември 2011 г. в Тел Авив се проведе регулярна среща на участниците в международния проект

Прочети повече >>
06.10.2011

Възможности за финансиране на проекти по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия предоставя на вниманието на всички заинтересовани информационен наръчник с професионална информация и указания за кандидатстване.

Прочети повече >>
21.09.2011

Проектът Tex-WeB : балканските асоциации обсъдиха енергийна ефективност в бранша

В периода 6-7 септември в Белград, Сърбия се проведе семинар от програмата на проекта Tex-WeB, в който БАПИОТ участва заедно с браншовите асоциации от Албания, Хърватска, Македония и Сърбия.

Прочети повече >>
29.08.2011

Стартира информационна кампания по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

От 31.08.2011 г. до 02.09.2011 г. в градовете Варна, Пловдив и София ще се проведат информационни дни . Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване.

Прочети повече >>
01.08.2011

Нова „зелена” схема по оперативната програма "Конкурентоспособност"

Процедурата е с бюджет 78.2 млн. лв. и ще бъде открита през септември, съобщиха от министерството на икономиката.

Прочети повече >>
стр. 3 от 9  
1 2 3 4 5 6 7 8 9